อาชีวะ เข้าวัด ปั่น แสงสีเสียง ร่วมฉลองครบ ๑๙๕ ปี วัดประยูรวงศาวาส

0
112

อาชีวะ เข้าวัดปั่น แสงสีเสียง ร่วมงานครบรอบ  195 ปี วัดประยูรวงศาวาส เขตธนบุรี นักศึกษาออกร้าน โชว์ฝีมือสุดเแจ๋ว

       15 มกราคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความอุปถัมภ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ร่วมจัดงาน

“สมโภชพระอาราม 195 ปี เสน่ห์วันวานเทศกาลงานวัด เสน่ห์กะดีจีน-คลองสาน ชิมอาหารท้องถิ่น ชมศิลปินร่วมสมัย เที่ยวปลอดภัยใส่ใจรักษ์โลก” 

       วันที่ 13-15 มค. 66 ณ วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

 

       ในปีนี้สำนักงานกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้อาชีวศึกษากรุงเทพ (อศก.) ซึ่งมีนายทวีศักดิ์ คิ้วทองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ประธานอาชีวศึกษากรุงเทพ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สอศ. ร่วมกับสถานศึกษาทั้งภาครัฐภาคเอกชน นำนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ ช่วยดำเนินการอุปถัมภ์ทางวัดฯในด้านการจัดสถานที่ ไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบแสงสีเสียง และนำนักเรียนนักศึกษาร่วมจัดกิจกรรมการประกวดอาหาร 3 ศาสน์ 4 วัฒนธรรม การออกร้านสาธิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียนนักศึกษาอาชีวะจากวิทยาลัยต่างๆในกรุงเทพมหานคร  พร้อมมีการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระยะสั้น กิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อาชีวะรักษ์โลก การดูแลรักษาความปลอดภัยบริการประชาชนผู้ที่มาร่วมงาน ของนักเรียนนักศึกษาอาชีวะด้วย 

       ซึ่งในปีนี้มีสถานศึกษาอาชีวะมาร่วมออกร้านทั้งหมด ทั้ง 21 แห่ง การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าที่เกิดจากการเรียนการสอน เป็นฝีมือของนักเรียนนักศึกษาอาชีวะจริงๆ มีการสาธิตและจำหน่ายสินค้า ได้รับความสนใจมาก นักเรียนนักศึกษาต่างบอกว่าขายดีเป็นเทน้ำท่าทุกวัน กิจกรรมการแสดงต่างๆ ก็มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พยายามส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้จักการบริหารจัดการแบบครบวงจร ฝึกกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมให้มีรายได้ระหว่างเรียนอยูแล้ว 

 

       สำหรับในส่วนกิจกรรมประกวดอาหาร 3 ศาสน์ 4 วัฒนธรรม ก็ได้รับความสนใจมีนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งทีมสมัครเข้าแข่งขันเป็นจำนวนมาก มีผู้คนติดตามถ่ายทอดทาง Facebook Lite จำนวนมากด้วย  

       การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าคุ้มค่า เป็นการแบบบูรณาการกัน ทั้งในส่วนของบ้าน ชุมชน วัด และโรงเรียน หรือ “บวร” ช่วยประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์อาชีวะได้เป็นอย่างดี ประกอบกับในช่วงนี้ทางสถานศึกษาต่างๆ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อยู่ในช่วงของการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 อยู่พอดี นักเรียน ประชาชนที่มาเที่ยวชมงานสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ด้วย ว่าที่ร้อยตรีธนุ กล่าว