นอภ.ชะอำนำส่วนราชการปลูกผักสวนครัวทำถังขยะเปียกสร้างความมั่นคงทางอาหารตามแนวพระราชดำริ

0
53

นอภ.ชะอำนำส่วนราชการปลูกผักสวนครัวทำถังขยะเปียกสร้างความมั่นคงทางอาหารตามแนวพระราชดำริ

วันที่16 มกราคม 2566 นายกองโท สมศักดิ์ แย้มพันธ์นุ้ย นายอำเภอชะอำ พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชะอำ ร่วมกับ ส่วนราชการอำเภอชะอำ ชมรมอาสาพัฒนาชุมชนร่วมจัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว สร้างความ มั่นคงทางอาหาร ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้หัวข้อ “บ้านผู้นำต้องทำก่อน” เพื่อเป็นแบบอย่างให้ทุกส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ณ บ้านพักนายอำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี


นายอำเภอชะอำได้นำหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกันปลูกพักสวนครัว จำนวน10ชนิด พร้อมจัดทำทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน เพื่อสนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์มีแนวพระราชดำริให้ประชาชนในประเทศไทยทุกครัวเรือน ปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคภายในครัวเรือน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และตอบสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการลดภาวะโลกร้อนจากการเรือนกระจก อย่างน้อยครัวเรือนละ1 ถัง อันเป็นการกำจัดขยะต้นทางอย่างถูกวิธี มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน


นายกองโท สมศักดิ์ แย้มพันธ์นุ้ย นายอำเภอชะอำ ขอเชิญชวนประชาชนทุกครัวเรือน มาร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง ด้วยการปลูกผักสวนครัว ทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือนให้ครบทุกครัวเรือนในพื้นที่อำเภอชะอำ 100% ภายในปี2566 พร้อมทั้งมอบแนวทางนี้ให้ข้าราชการในสังกัดไปถือปฏิบัติในหน่วยงานให้เป็นรูปธรรม พร้อมกับพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือน โดยได้รับเม็ดพันธุ์ผักสวนครัวจาก ศูนย์อนุรักษ์พันธ์พืช ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ส่งต่อให้ส่วนราชการ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน นำไปปลูกทีครัวเรือนของตนเอง และแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ภายใต้หัวข้อ “บ้านผู้นำต้องทำก่อน”เพื่อเป็นแบบอย่างให้ทุกส่วนราชการ

 

จ.เพชรบุรี บรรณรต