จนท. ป.ป.ช.จังหวัดเพชรบุรี และชมรม STRONG จังหวัดเพชรบุรีเข้าหารือกับคณะผู้บริหารเทศบาลฯเกี่ยวกับการจัดระเบียบการตั้งร้านค้าบริเวณบาทวิถี และถนนสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี

0
19

เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.จังหวัดเพชรบุรี และชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบุรีเข้าหารือกับคณะผู้บริหารเทศบาลฯเกี่ยวกับการจัดระเบียบการตั้งร้านค้าบริเวณบาทวิถี และถนนสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.30น. นายกิตติพงษ์ เทพพานิช  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วย พล.ต.ต.กิตติ สะเภาทอง จ่าสิบเอกประภาส อินทนู รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ต้อนรับคณะจากปปช.จังหวัดเพชรบุรีและสมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบุรี  ร่วมประชุมการจัดระเบียบการตั้งร้านค้าบริเวณบาทวิถี และถนนสาธารณะเส้นทางการจราจรในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี  สืบเนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยว และพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  ขอให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

ในที่ประชุมได้มีการปรึกษาหารือการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบร้านค้าให้เป็นระบบ มีระเบียบสวยงามสะอาดตา บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน  โดยจะเริ่มประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนในเบื้องต้น

 ทั้งนี้  คณะผู้บริหาร มีความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับ ปปช.จังหวัดเพชรบุรีที่จะแก้ไขปัญหาด้านการจราจรเพื่อสร้างความสะดวกสบายและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้รถใช้ถนนภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี.  \

 

ข่าว-สุรพล  นาคนคร จ.เพชรบุรี