เปิดอลังการ! กีฬาภายใน ‘ร.ร.บางพลีพัฒนศึกษาลัย’ ประจำปีการศึกษา 2565″

0
23

เปิดอลังการ! กีฬาภายใน ‘ร.ร.บางพลีพัฒนศึกษาลัย’ ประจำปีการศึกษา 2565″

    

       เมื่อเช้าที่ 19 – 20 มกราคม 2566 ท่ามกลางบรรยากาศอันงดงามหลากสี  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย   ดร.กัญฐณัฏ ฉลอ  ผู้อำนวยการ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย เป็นประธานเปิดกีฬาสี ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติ ตลอดนักกีฬาร่วมในพิธี  

      งานกีฬาภายในโรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย   ประจำปีการศึกษา 2565 มีการจัดขึ้น 2 วันคือ วันที่ 19 มกราคม เป็นการแข่งขันกีฬาสีในระดับชั้นประถมศึกษา วันที่ 20 เป็นการแข่งขันระดับอนุบาล มีการแข่งขันแบ่งกลุ่มสีต่างๆ  มีการจัดแสดงริ้วขบวน แข่งเชียร์ลีดเดอร์ ชักเย่อ วิ่งผลัดและอีกหลายชนิดกีฬา นอกจากนี้เป็นการแข่งขัน ระหว่างผู้ปกครอง ครู  

       ในการแข่งขันกีฬาสีภายในของโรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย อันเกิดมาจากความร่วมแรงร่วมใจของนักเรียน ตลอดจนครูที่ปรึกษาของแต่ละคณะสี และที่สำคัญคือผู้ปกครองที่ให้ความสำคัญร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ เป็นแข่งขันอย่างสนกสนานของ นักเรียน    อย่างเต็มความสามารถ.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน นักเรียน พี่น้องผู้ปกครองทุกท่าน.