ประธาน ค.ร.อ.ท. นำสมาชิกบุกสภายื่นหนังสือต่อพรรคการเมือง สนับสนุน ม.71

0
147

ประธาน ค.ร.อ.ท. นำสมาชิกบุกสภายื่นหนังสือต่อพรรคการเมือง สนับสนุน ม.71

       วันนี้ 24 มค.นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี ประธานเครือข่ายคนรักษ์อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย(ค.ร.อ.ท.)ได้นำสมาชิกเข้ายื่นหนังสือต่อพรรคภูมิใจไทยที่รัฐสภาเพื่อขอให้สมาชิกพรรคภูมิใจไทยได้ให้การสนับสนุนแก้ไขมาตรา 71 ว่าด้วยการจัดการศึกษาของอาชีวศึกษา นายสรอรรถ กลิ่นประทุม  รองหัวหน้าพรรค  และ สส.พรรค รับเรื่องไว้  

     

       พี่น้องอาชีวะทั้งประเทศมีความวิตกกังวลว่าถ้าไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตราดังกล่าวอาจจะทำให้การอาชีวศึกษาไม่เป็นเอกภาพ ถ้าไม่มีความชัดเจนมีมาตราใดมาตราหนึ่งว่าด้วยการจัดกาาการอาชีวศึกษา ได้ยื่นหนังสือต่อ ส.ส.และ สว. มาหลายครั้งเพื่อให้อาชีวะมีที่ยืนในพ.ร.บดังกล่าว เพื่อให้การสนับสนุนให้มีมาตราฃดังกล่าววันนี้จึงได้นำสมาชิกมายื่นต่อพรรคภูมิใจไทยเพื่อขอให้พรรคฯได้ให้สนับสนุนตามที่กรรมาธิการเสียงข้างน้อยที่สงวนคำแปลญัญติไว้ในมาตรา 71 โดยเนื้อหาใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาตามมาตรา 8 )6)(ก)(7)ต้องมีความเป็นอิสระโดยการบริหารสถานศึกษาดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายหมายว่าด้วยการนั้น   เช่นเดียวกันกับมาตรา 31 ที่ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามมาตรา 8(7)ของกระทรวง อว.

      นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี ประธาน ค.ร.อ.ท. ได้กล่าวชี้แจงกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทยซึ่งนำโดยนายสรอรรถ กลิ่นประทุม รองหัวหน้าพรรคและสส.ของพรรค เพิ่มเติมว่า ตนเองได้เสนอต่อกรรมาธิการวิสามัญมาอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ได้รับการพิจารณา โชคดีที่มีกรรมาธิการวิสามัญบางท่าน ได้เห็นความสำคัญของการจัดการอาชีวศึกษาจึงได้สงวนคำแปรญัตติเพื่อพิจารณาในวาระ 2 และวาระ 3 ซึ่งตนเองขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยทุกท่านที่ให้เกียรติมารับหนังสือและรับฟังข้อคิดเห็นและรับฟังเหตุผลถึงประเด็นที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมในม.71 โดยส.ส.พรรคภูมิใจไทยก็ได้ให้กำลังใจและรับที่จะนำประเด็นดังกล่าวเข้าไปพิจารณาเพื่อให้การสนับสนุนต่อไป

      ประธาน ค.ร.อ ท.ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดการศึกษาอาชีวะควรจะเป็นเอกภาพซึ่งเดิมพ.ร.บการศึกษาชาติปี 2542 ก็ระบุไว้ชัดเจนว่าการจัดการศึกษาด้านอาชีวะให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แต่ร่างพ.ร.บฉบับที่กำลังพิจารณาอยู่ในสภาไม่มีการพูดถึงเรื่องการจัดการอาชีวะที่เป็นเอกภาพทั้งที่การอาชีวศึกษาเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตกำลังคนระดับกลางที่ออกสู่สถานประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศได้