นร.รร.บางพลีพัฒนศึกษาลัย คว้าทองคะแนนเต็ม100 รายการแข่งขันวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7

0
139

        นักเรียนโรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย คว้าทองแบบคะแนนเต็ม 100  การสอบแข่งขันวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 โดยใช้ข้อสอบ SUKEN (Sugaku Kentei)  จากประเทศญี่ปุ่น 

        สถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (The Mathematics Certification Institute of Thailand) เปิดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 โดยใช้ข้อสอบ SUKEN (Sugaku Kentei)  จากประเทศญี่ปุ่น 

        สอบไปเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 8 มกราคม 2566  ณ ศูนย์สอบทั่วประเทศไทย  27 แห่ง 

        วันที่ 3 ก.พ.66  ประกาศผลสอบ คณิตศาสตร์  แล้ว ดีใจ ปลื้มใจ  กับนักเรียนของโรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ทุกคนที่ได้ชัยชนะรับ เหรียญทอง

        💖💖 หลักเกณฑ์ นักเรียน ต้องทำข้อสอบ โดยคิดหาคำตอบเองเท่านั้น และ ต้อง ถูกทุกข้อ ได้คะแนนเต็ม 100 เท่านั้น 💖💖

👍👍วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถและสมรรถนะทางคณิตศาสตร์👉🏻ให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปในประเทศไทย 👉🏻เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล  🌍🌏🌎