เทศบาลนครฯใส่ใจชุมชน ลงพื้นที่แจกอุปกรณ์การแพทย์-แพมเพิสผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ

0
68

         เทศบาลนครฯใส่ใจชุมชน ลงพื้นที่แจกอุปกรณ์การแพทย์-แพมเพิสผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ

       วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายสมยศ อ้นโต รองประธานสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ  นายสรวิศ เต่าทอง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ และนายจิรวัฒน์ บัวสด สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ พร้อมคณะผู้บริหารงานเทศบาลนคร เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ ตามชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ

     

  บริเวณชุมชนศูนย์การค้าปากน้ำ ชุมชนอักษรลักณ์ในซอยสุเหร่า และชุมชนร่มเย็น หลังซอยโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ หลังกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลฯ ร่วมกับผู้นำชุมชนและกลุ่ม อสม.ได้สำรวจจำนวนประชากรผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในเขตเทศบาล พบมีจำนวนทั้งสิ้น 194 ราย ทั้งนี้ได้รวมเด็กแรกเกิดในเขตพื้นที่เทศบาลนครฯอีกด้วย


โดยการลงพื้นที่ จัดว่าเป็นโครงการสมัย นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดวสมุทรปราการ สมัยดำรงค์ตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ ได้ริเริ่มโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายในชุมชน ซึ่งทางคณะผู้บริหารงานเทศบาลนครสมุทรปราการจึงได้สานต่อ โดยร่วมกันลงพื้นที่เพื่อส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิแอลกอฮอล์ แพมเพิส ร่วมถึงสิ่งของอุปโภค-บริโภคและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เป็นการช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายในครอบครัว และยังเป็นการบริการดูแลรักษาด้านการแพทย์ของผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุและเด็กแรกเกิด โดยเทศบาลนครฯได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนจนครบ 31 ชุมชน////


บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการ
รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง
https://www.facebook.com/REDLineSRTET