13 มัสยิด จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีทำเมาลิดเพื่อสรรเสริญท่านศาสนทูต มูฮันมัด(ซ.ล.)

0
1032

       เมื่อวันที่ 13 ก.ย.62 ที่หอชมเมืองสมุทรปราการ  13 มัสยิด ในจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีทำเมาลิดเพื่อสรรเสริญท่านศาสนทูต มูฮันมัด(ซ.ล.) โดยมี ผู้แทนท่านจุฬาราชมนตรี อ.ประสาน ศรีเจริญ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พี่น้องชาวมุสลิม จาก 13 มัสยิด ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดใกล้เคียง ประกอบไปด้วย 1. มัสยิดกอมรุสมาน 2. มัสยิดอัลเอี๊ยะห์ซาย 3. มัสยิดมะซอตุดดีนียะห์ 4. มัสยิดตอยริยะตุ้ลอิสลามียะห์ 5. มัสยิดดีนุ้ลอีสลาม 6. มัสยิดดารู้ลมูฮาญีริน 7. มัสยิดคลองกันยาเราะห์หมุด 8. มัสยิดดารอสอาดะห์ 9. มัสยิดอัลญ่ามาอะห์ 10. มัสยิดยามีอุ้ลมุมีนิน 11. มัสยิดดารู้ลอามีน 12. มัสยิดดารู้ลนาซีรีน และ 13. มัสยิดเกาษ์ร เข้าร่วมพิธี กว่า 300 คน

          นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนางสาวสุกัญญา อัศวเหม ประธานสภา อบจ.สมุทรปราการ นายวรพร อัศวเหม นายต่อศักดิ์ อัศวเหม นางสาวพิม อัศวเหม คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ  สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู และฝ่ายปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ

         สำหรับพิธีทำเมาลิดเพื่อสรรเสรญท่านศาสนทูต มูฮัมมัด(ซ.ล.) ถือเป็นงานประจำปีของพี่น้องมุสลิมในจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดใกล้เคียงด้วย ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซล.), เพื่อศึกษา เผยแพร่จริยวัตร และคำสอนของท่านศาสดา อีกทั้งยังเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีระหว่างพี่น้องมุสลิม เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามกับผู้นับถือศาสนาอื่น และส่งเสริมกิจกรรมทางด้านวิชาการรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ 

          โดยบรรยากาศภายในพิธี มีการอัญเชิญพระมหาคำภีร์อัลกุรอ่านโดยนักกอรี จากสมาคมกอรีแห่งประเทศไทย และให้ความหมายโดย ดร.นิพล โต๊ะมะห์ และมีการนำขอพรต้นแรก โดย อ.ประสาน ศรีเจริญ   และนำขอพรต้นสุดท้าย โดย อ.ปรีชา ขำกา ซึ่งพิธีดังกล่าว ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ในการจัดพิธีเพื่อเป็นการส่งเสริมภารกิจของศาสนาอิสลามและพี่น้องชาวมุสลิม อีกทั้งสนับสนุนพื้อที่ให้ อ.ประสาน ศรีเจริญ ได้ใช้ในการดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันสำคัญต่างๆ ของทางศาสนาอิสลามสืบต่อไป

ป้อม.. ภาพ/ข่าว