วันจันทร์, มีนาคม 4, 2024
หน้าแรกวาไรตี้คุมประพฤติ จ.ประจวบฯ ร่วมกับ คุมประพฤติภาค 7 จัดโครงการคืนคนดีสู่สังคม อบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับภาค

คุมประพฤติ จ.ประจวบฯ ร่วมกับ คุมประพฤติภาค 7 จัดโครงการคืนคนดีสู่สังคม อบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับภาค

คุมประพฤติ จ.ประจวบฯ ร่วมกับ คุมประพฤติภาค 7 จัดโครงการคืนคนดีสู่สังคม อบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับภาค

ที่วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายองอาจ จันทรมณี ผู้ตรวจราชการ กรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทำอาหารพร้อมทาน) ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และงานประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับภาค”


โดยมี นายณัฐพงศ์ ไกรนรา ปลัดอำเภอบางสะพาน นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 7 นางสาวภาวนา ธนคุณารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ น.ส.มาเรีย เผ่าประทาน อดีตกำนันตำบลทับสะก นายวงศธร อรรถวิทยา วิทยากรจาก วิทยากรจากสมาคมเดอะเชฟแห่งประเทศไทย ตัวแทนสำนักงานคุมประพฤติ จากจังหวัดต่างๆ ในภาค 7 และ อาสาสมัครคุมประพฤติ จ.ประจวบฯ ร่วมกิจกรรม

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม มีภารกิจหลักในการแก้ไขฟื้นฟู ผู้กระทำผิดในชุมชน ทั้งที่เป็นผู้ถูกคุมความประพฤติตามคำสั่งศาล และผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุก ที่ผ่านมาพบว่าผู้กระทำผิด ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ เมื่อกลับคืนสู่สังคมนั้นยังขาดความ เชื่อมั่น ผู้ประกอบการไม่รับเข้าทำงาน ทำให้ผู้กระทำผิด ปราศจากอาชีพที่มั่นคง ที่สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว

 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น กรมคุมประพฤติ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหา โดยการกำหนดนโยบายขับเคลื่อนสร้างงานสร้างอาชีพทางด้านการทำอาหาร ภายใต้ กิจกรรม Street Food สร้างงานสร้างอาชีพ ให้แก่ผู้กระทำผิด การจัดโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทำอาหารพร้อมทาน ) ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับภาคในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลงานด้านการทำอาหารของผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ และเพื่อแสดงถึงพลังและความร่วมมือของอาสาสมัครคุมประพฤติ และภาคีเครือข่ายในการคืนคนดีสู่สังคม นอกจากนี้ยังได้มอบเกียรติบัตรให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่นประจำสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีกด้วย


ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์ 0649646443

ข่าวใหม่ล่าสุด
- Advertisment -spot_img

ข่าวอื่นน่าสนใจ