สมาคมนักข่าวปากน้ำ จับมือ11องค์กรสื่อ จัดใหญ่ “5 มีนา” วันนักข่าว

0
151

สมาคมนักข่าวปากน้ำ จับมือ11องค์กรสื่อจัดใหญ่ “5 มีนา” วันนักข่าว

        เมื่อวันที่ 5 มี.ค.66  ที่ลานน้ำพุ สโมสรกองทัพบก กทม.เวลา 13.00น นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทน พลเอก.ประยุทธจันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “วันนักข่าวปี2566 ” จัดโดยหน่วยงาน11องค์กรสื่อ ร่วมใจกันจัดขึ้นเพื่อสืบสานให้ผู้มีอาชีพวงการสื่อสารมวลชนหรือนักข่าว ให้เห็นความสำคัญของวันนักข่าวที่ปัจจุบันเริ่มจางหายลดความสำคัญลงไปทุกที

        โดยงานดังกล่าวมีนายประสาน สินลิขิตกุล ผู้สื่อข่าวอาวุโสเป็นประธานจัดงานโดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานสื่อมวลชน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทไทย และภาคเอกชนหน่วยงาน หลากหลายสาขานอกจากนั้นยังมีการจัดเสวนาเรื่อง”ถนนนักข่าวปี2566″อีกด้วย

       นายชัยณรงค์ ชยานุคุณลิขิต ผอ.ศูนย์ข่าวสมุทรปราการ สังกัดสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการเปิดเผยว่า ในวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปีถือเป็นวันนักข่าว ที่มีความสำคัญต่อบรรดาผู้มีอาชีพนักข่าว สื่อมวลชนทุกสาขาอาชีพ ซื่งในอดีตทุกสำนักพิมพ์ทุกแห่งจะหยุดงานพร้อมกันเพื่อให้นักข่าวได้พักผ่อนไปพบปะสังสรรค์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน แต่ด้วยสถานการณ์ รูปแบบในการเสนอข่าวจะเปลี่ยนไปเป็นในรูปแบบออนไลน์โซเซียลจึงทำให้วัฒนธรรม จารีต ประเพณี อีกทั้งคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในการเสนอข่าวต่างๆของสื่อมวลชนก็ค่อยจางหายไปตามกาลเวลาในปัจจุบัน

       ดังนั้นทางสื่อมวลชนหลัก11องค์กรสื่ออาทิ สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ สถาบันนักข่าวแห่งประเทศไทย ท็อปไทย(สถานีทีวีตำรวจ)ศูนย์ข่าวสมุทรปราการ สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการและสมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภาคตะวันออกและสมาคมสมาพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนไทยเป็นต้น   ได้ร่วมใจกันจัด”งานวันนักข่าวปี2566 ครั้งนี้โดยมีนายประสาน สินลิขิตกุล เป็นประธานจัดงานนายชาลี นพวงศ์ ณ อยุธยา นายวิชัย เศรษฐบดี นายพสุวัชร์ นโมมัย และ นายคเณศ กมลพันธ์ เป็นรองประธานจัดงานและนายชัยณรงค์ ชยานุคุณลิขิต เป็นกรรมการฝ่ายประสานงาน

        โดยการจัดงานครั้งนี้ทางศูนย์ข่าวสมุทรในสังกัดสมาคมผู้สี่อข่าวจังหวัดส มุทรปราการก็ได้ร่วมกันนำผลงานของสื่อในสังกัดสมาคมฯและเอกสารแผนการพัฒนาจังหวัด การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยได้รับความร่วมมือจาก อบจ.สมุทรปราการ หอการค้าจังหวัด การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และวัฒนธรรมจังหวัด มอบเอกสารให้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่วมด้วย โดยได้รับความสนใจจากผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก และมีการถ่ายทอดสดการจัดงานครั้งนี้ทางทีวีออนไลน์ เพทเครือข่ายทั่วประเทศกว่า 200 เพท อีกด้วย