บางพลีพัฒน์ มอบบัณฑิตน้อย 🎓 Congratulations 🥰ความภูมิใจ ของ พ่อ-แม่ 

0
106

      โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย มอบบัณฑิตน้อย  Congratulations🎓 🥰ความสุขเล็กๆของ พ่อ แม่ 

         🎓 วันอาทิตย์ที่ ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๖ ดร.กัญฐณัฏ ฉลอง ผู้อำนวยการ   โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ประธานมอบ  มอบบัณฑิตน้อย  Congratulations🎓 🥰ความสุขเล็กๆของ พ่อ แม่ ที่เห็นการเจริญเติบโตของบุตรหลาน เห็นการพัฒนา ทั้งร่างกาย สติปัญญา และในทุกองค์ประกอบของชีวิต  

         👉 ยินดีในความสำเร็จ อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย นักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล3 😍ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

         🎓  บริการซุ้มถ่ายรูปบัณฑิตน้อย ไว้เป็นอนุสรณ์ให้คุณพ่อ แม่ ผู้ปกครอง เป็นที่ระลึก เป็นอนสรณ์ตอนเยาว์วัย ไว้ใหลูกๆ ได้ดู ความน่ารัก อันสดใส ครั้งหนึ่งในชีวิต เริ่มต้น… 

 

 

         📣 รับบัณฑิตน้อยของนักเรียนอนุบาล3 และนักเรียนประถมศึกษาปีที่  6 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 !

    

📣 อนุบาล 3 รับช่วงเช้า  ช่วงบ่ายเป็นของระดับประถมศึกษาปีที่ 6  🎓🎓🎓