กฟผ. โรงไฟฟ้าพระนครใต้ เปิดบ้านต้อนรับชุมชนบางโปรง สร้างความเชื่อมั่นการดำเนินงาน

0
28

         กฟผ. โรงไฟฟ้าพระนครใต้ เปิดบ้านต้อนรับชุมชนบางโปรง สร้างความเชื่อมั่นการดำเนินงาน

           นายนพพล พันธ์เงิน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วยนายชัยยศ หาญอมร ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ กฟผ. ให้การต้อนรับ ผู้นำชุมชน ประชาชน หมู่ที่ 1-4 อบต. และ รพ.สต. ตำบลบางโปรง จำนวน 80 คน

 

                      ผู้นำชุมชน ประชาชน หมู่ที่ 1-4 อบต. และ รพ.สต. ตำบลบางโปรง จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ พร้อมรับฟังข้อมูลกระบวนการผลิตไฟฟ้าและความก้าวหน้างานรื้อถอนของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนพระนครใต้เครื่องที่ 1-5 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ชุดที่ 1-2  รวมทั้งการเตรียมความพร้อมการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ชุดที่ 5-7 ตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Revision 1) ณ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ