แกนนำกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรทั่วประเทศบุกทำเนียบ มอบช่อดอกไม้ ให้รับบาล หลัง ครม.มีมติให้ธนาคารรัฐ  ปรับโครงสร้างหนี้ให้เกษตร

0
78

      แกนนำกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรทั่วประเทศ บุกทำเนียบ มอบช่อดอกไม้ ให้รับบาล หลังคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ธนาคารรัฐ 4 แห่ง ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ให้เกษตร

         วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ประตู 5 ทำเนียบรัฐบาล เวลา 16.00 น เลขาธิการนายกรัฐมนตรี(นายพีระพันธ์ สารีรัฐวิภาค)รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง(นายไชยยศ จิราเมธากร) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี(นายชื่นชอบ คงอุดม) และเลขาธิการสำนักงาน กฟก (นายสไกร พิมพ์บึง) ร่วมรับกระเช้าดอกไม้และรับมอบจากเกษตรกรสมาชิก กฟก กลุ่ม สกท จากทั่วประเทศ แทนนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ดร เฉลิมชัย ศรีอ่อน) เพื่อแสดงความขอบคุณรัฐบาลที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ธนาคารของรัฐ 4 แห่ง ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ให้เกษตร 50,621 ราย 

https://www.facebook.com/100011476986051/videos/896982401610932/?sfnsn=mo&mibextid=1YhcI9R

         โดยเกษตรกรรับหนี้ ครึ่งหนึ่งของเงินต้น(50 % ของเงินต้น 15,442 ล้านบาท) คือ 7,721 ล้านบาท โดยทำสัญญาไม่เกิน 15 ปี ส่วนเงินต้นอีกครึ่งหนึ่ง คือ 7,721 ล้านบาท รวมดอกเบี้ยและค่าสูญเสียรายได้ของธนาคารทั้ง 4 แห่งจำนวน 7,760 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 15,481 ล้านบาท ให้ธนาคารขอชดเชยโดยเสนอคณะรัฐมนตรี อนุมัติเป็นปีๆไป ตามจำนวนเงินที่เกษตรชำระปิดบัญชีเงินต้นครึ่งแรกครบถ้วนแล้ว ก่อนเกษตรกร