ตรีนุช  เปิด ๑ วิทยาลัย ๑ ครู อนามัย สร้าง HERO อาชีวะ ตั้งเป้าเด็ก ๑ ล้านคน ทำ CPR เป็น

0
240

        เมื่อวันที่ 14 มีค. 66 ที่หอประชุม วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด  1 วิทยาลัย 1 ครูอนามัย สร้าง HERO อาชีวะ   พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ ฝีมือ นร. อาชีวะ 

         น.ส.ตรีนุช รมว.ศธ. กล่าวว่า   กระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่มีหน้าที่กำกับดูแลในเรื่องการศึกษาให้กับเยาวชนทุกช่วงวัย ความปลอดภัยก็ถือเป็นเรื่องหนึ่ง ที่เป็นวาระเร่งด่วน  เป็นเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี  ที่ต้องการให้คนไทยทุกคน  มีความมั่นคงทางสังคม ให้ทุกคนมีสุขภาพดี สร้างการรับรู้ สามารถป้องกันและควบคุมปัจจัยความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจได้

         การศึกษาถือเป็นรากฐานที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนและเยาวชนให้เติบโตเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะน้อง ๆ อาชีวะ ซึ่งถือเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ การเป็นผู้ประกอบการ หรือการสร้างพื้นฐานระบบเศรษฐกิจให้กับภาพรวมของประเทศในอนาคต

        วันนี้ เห็นน้อง ๆ และครูช่วย  ดูแลตนเองตนเองด้วยการป้องกันตัว ช่วยตัวเองได้ในคราวประสพปัญหา การฝึกทำ CPR  การคัดกรองเรื่องสุขภาพจิต ความเครียด การดูแลตนเองที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้มีทักษะอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ขอชื่นชมอาชีวะ ทั้งผู้บริหารและนักเรียนและทุกภาคส่วนที่ร่วมกันดูแลในเรื่องความปลอดภัยแและ ขอขอบคุณภาคีเครือข่าย กรมสุขภาพจิต และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ร่วมสร้างและพัฒนาอย่างเข้มแข็งในการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับบุตรหลานของไทย ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ รู้ทันต่อข้อท้าทายจากความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งโรคภัยและจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยเฉพาะการช่วยเหลือชีวิตด้วยวิธีการ CPR ซึ่งมีเป้าหมายคือเด็กนักเรียน  1 ล้าน คน ในปีนี้  

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง