ชัยพจน์ !  รองพ่อเมืองปากน้ำ มอบเกียรติบัตร  ชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม ระดับคุณธรรมต้นแบบที่มีผลการประเมินสูงที่สุด

0
39

วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศยกย่อง ชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม ระดับคุณธรรมต้นแบบ ที่มีผลการประเมินสูงที่สุด

   

         วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบ เกียรติบัตร เพื่อประกาศยกย่อง ชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม ระดับคุณธรรมต้นแบบที่มีผลการประเมินสูงที่สุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งจัด โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ  จำนวน ๓๙ แห่ง ประกอบด้วยชุมชน จำนวน ๕ แห่ง องค์กร จำนวน ๓๓ แห่ง และอำเภอ จำนวน ๑ แห่ง 

     

        สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ มอบเกียรติบัตร  “องค์กรคุณธรรม”ครั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ แก่ชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และอำเภอคุณธรรม  ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ