ภาคเอกชนปากน้ำ หอบเงิน สิ่งของ ช่วยน้ำท่วม ผ่านผู้ว่าฯ

0
391

จ.สมุทรปราการเปิดศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ที่ประสบอุทกภัยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รับมอบเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในหลายจังหวัด

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รับมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากผู้มีจิตศรัทธา องค์กรสาธารณะกุศลในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ โดยในเบื้องต้นได้รับมอบเงินบริจาคแล้วกว่า 800,000 บาท 

ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เนื่องจากพายุโซนร้อน “โพดุล” ต่อเนื่องพายุโซนร้อน “คาจิกิ” ส่งผลให้น้ำท่วมขัง น้ำป่าไหลหลาก ส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง เกิดความเสียหายต่อชีวิต บ้านเรือน ทรัพย์สิน สิ่งสาธารณประโยชน์ สถานที่ราชการ ประมง ปศุสัตว์และพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎรเป็นจำนวน จนส่งผลให้เกิดปัญหาอุทกภัยขึ้นในหลายจังหวัด โดยมีประชาชนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก 

ทางจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขึ้น ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ และที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ เพื่อเป็นช่องทางในการสนับสนุนสิ่งของและเงินบริจาคจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆต่อไป ในส่วนของประชาชนที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สามารถติดต่อบริจาคได้ ณ ศูนย์ฯ ดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.