สุดมันส์ !  The Show 2023 บางพลีพัฒน์ จัดให้  

0
145

สุดมันส์ !  The Show 2023 บางพลีพัฒน์ จัดให้  

         เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา โรงเรียนบางพลีพัฒศึกษาลัยจัดงาน The Show 2023  ประจำปี 2566  ดร.กัญฐณัฐ ฉลอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบางพลีพัฒศึกษาลัยเป็นประธานเปิดงาน  The Show 2023 

        ดร.กัญฐณัฐ ฉลอง เผยว่า The Show 2023 ของโรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ถือว่าเป็นกิจกรรมที่จัดเป็นประจำทุกปี ก่อนปิดภาคเรียน การร้องเพลง เล่นดนตรี การพูดภาษาอังกฤษ จีน เพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียนให้ได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง อย่างเต็มที่ 
        ในรอบปีที่ผ่านมา นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถในด้านใดเป็นพิเศษ เป็นการฝึกทักษะการแสดงออกเป็นอย่างดี เป็นการเติมเต็มให้นักเรียน  ทั้งเป็นการเฝ้าสังเกตของ พ่อ แม่ ที่เป็นตัวหนุนเสริมให้มีการพัฒนาความสามารถตั้งแต่เยาว์วัย
       ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย ทำให้นักเรียนเกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้มีความสามารถนอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอนปกติที่สำคัญ

       สุดท้ายก็คือเพื่อให้เกิดพลังสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ให้ส่วนรวม