Daily Times​ ​Online  “เมาไม่ขับ”ยื่นข้อเรียกร้องเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนให้”เพื่อไทย”​

0
223

“เมาไม่ขับ”ยื่นข้อเรียกร้องเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนให้”เพื่อไทย”

ประศม สุขแสวง ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับเข้ายื่นหนังสือข้อเสนอนโยบายลดความสูญเสียทางถนนให้พรรคเพื่อไทยกำหนดเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนเมื่อได้จัดตั้งรัฐบาล บริหารประเทศ กับหัวหน้าพรรคเพื่อไทย หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยให้วางนโยบายเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนน

ซึ่งที่ผ่านมาอุบัติเหตุบนท้องถนนนำมาซึ่งความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยมากมายมหาศาลจากข้อมูลในปีพ.ศ 2565 มีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 17,379 คน บาดเจ็บ 925,506 คน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 500,000 ล้านบาท

ทั้งนี้เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับในมูลนิธิเมาไม่ขับ ในฐานะองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ทำงานสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและการรณรงค์ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ตลอดระยะเวลาการทำงานกว่า 27 ปีที่ผ่านมา ยังไม่ปรากฏพบว่ามีพรรคการเมืองใดที่มีโอกาสได้เข้ามาบริหารประเทศให้ความสำคัญกับนโยบายลดความสูญเสียทางถนนที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ในโอกาสที่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันที่อำนาจการตัดสินใจเป็นของประชาชนในการเลือกพรรคการเมืองที่จะเข้าไปบริหารประเทศ
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

โดยเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับในมูลนิธิเมาไม่ขับ จึงได้รวมตัวมายื่นหนังสือให้กับพรรคเพื่อไทยให้พิจารณารับข้อเสนอนโยบายลดความสูญเสียทางถนนกำหนดเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนเมื่อได้เข้าไปบริหารประเทศ ดังนี้

ขอให้พรรคเพื่อไทยแก้กฎหมายกำหนดให้ผู้แจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดกฎจราจรได้รับส่วนแบ่งค่าปรับร้อยละ 50 เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนช่วยเป็นอาสาตาจราจรจัดการกับคนที่ไม่เคารพกฎจราจรสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอันเป็นสาเหตุซึ่งสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์บนท้องถนน
ขอให้พรรคเพื่อไทยแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการให้หน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำงบประมาณจัดหาหมวกกันน็อคสนับสนุนให้เด็กๆ ที่เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ได้สวมใส่ ทั้งนี้เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนอีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังการเคารพกฎจราจรตั้งแต่เยาว์วัย เนื่องจากกฎหมายในปัจจุบันไม่เอื้ออำนวยและเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการบริหารจัดการดังกล่าว ขณะที่สถิติในปัจจุบันมีเด็กๆ สวมใส่หมวกกันน็อคเพียงร้อยละ 7 ซึ่งถ้าปล่อยให้สภาพเป็นไปเช่นนี้เสมือนเป็นการเพราะบ่มเด็กเยาวชนที่จะเติบโตในอนาคตให้เป็นบุคคลที่ไม่เคารพกฎจราจร และเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน
ขอให้พรรคเพื่อไทยแก้กฎหมายกำหนดโทษร้านค้าสถานประกอบการบุคคลที่มีส่วนสนับสนุนทั้งทางตรงทางอ้อมให้เด็กที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วไปขับรถจนเสียชีวิตต้องมีความผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่ง เพื่อไม่ให้ร้านค้าสถานประกอบการบุคคลที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวหากินบนชีวิตและเลือดเนื้อของเยาวชนผู้บริสุทธิ์
ขอให้พรรคเพื่อไทยกำหนดนโยบายสนับสนุนให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ติดกล้องหน้ารถให้กับรถที่ผลิตใหม่ทุกคันโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการช่วยสอดส่องผู้ขับขี่รถที่ไม่เคารพกฎจราจรบนท้องถนนในนามของเครือข่ายเหยื่อมาแล้วขับในมูลนิธิเมาไม่ขับ พวกเราหวังว่าข้อเสนอของพวกเราจะได้รับการพิจารณาจากพรรคเพื่อไทย กำหนดเป็นนโยบายเมื่อพรรคเพื่อไทยได้เข้าไปบริหารประเทศ

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง