วัดบางหญ้าแพรก  จัดประเพณี แห่ยอดพระเจดีย์ทราย ประจำปี  ๒-๕ พ.ค. ๒๕๖๖

0
42

วัดบางหญ้าแพรก จัดประเพณี แห่ยอดพระเจดีย์ทราย ประจำปี  ๒-๕ พ.ค. ๒๕๖๖

          เมื่อวันที่ ๓ พ.ค.๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณวัดบางหญ้าแพรก   ได้มีประชานในพื้นที่จำนวนมาก จัดงานประเพณี แห่ยอดองค์พระเจดีย์ทราย  ประจำปี ๒๕๖๖ ของวัดบางหญ้าแพรก ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  โดยมี ผู้นำชุมชนประชาชน ในพื้นที่ได้ร่วมปล่อยขบวนแห่ยอดองค์พระเจดีย์ทราย 

       เป็นขบวนแห่ของพี่น้องชุมชน และองค์กร ต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่โดยรอบบริเวณวัดบางหญ้าแพรก สำหรับการจัดงานจัดให้มีขึ้นในวันที่ ๒ – ๕ พ.ค.นี้ โดยพุทธศาสนิกชน สามารถมาร่วมงานบุญประเพณี และมีมโหรสพ ตลอดทุกคืน  

          🟢 ตามประวัติเดิม ประเพณีก่อเจดีย์ทราย เริ่มจากความเชื่อในทางศาสนาพุทธ โดยเชื่อว่า เมื่อมีโอกาสได้ไปทำบุญ เข้าวัด ในระหว่างเดินทางกลับ จะมีเศษดิน หิน ทราย กรวด ติดเท้ากลับออกไปด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่อยู่ในพื้นที่วัด ถือเป็นสมบัติของพระศาสนา ดังนั้น การที่นำเศษดิน หิน ทราย กลับไป ถือว่าผิดศีลข้อ 2 ฐานลักทรัพย์  ดังนั้นในช่วงหลังวันสงกรานต์ทุกๆปี จึงมีการนำทรายมาถวายคืนวัด พร้อมทั้งร่วมทำบุญสมทบเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนา ของพุทธศาสนิกชนตลอดมา..🟢