วันจันทร์, มีนาคม 4, 2024
หน้าแรกวาไรตี้ค.ร.อ.ท.คาดหวังได้รัฐมนตรี ศธ.คนใหม่ให้ความสำคัญ การอาชีวศึกษา

ค.ร.อ.ท.คาดหวังได้รัฐมนตรี ศธ.คนใหม่ให้ความสำคัญ การอาชีวศึกษา

 

    เมื่อมีการเลือกตั้งสิ้นสุดในวันที่ 14 พ.ค. 2566  ที่ตามมาคือการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศ การเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลคงจะเกิดขึ้นแน่นอนจึงขอวิงวอนพรรคการเมืองที่ได้จัดตั้งรัฐบาลขอให้จัดส่งคนที่จะมานั่งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการขอเป็นบุคคลที่มีความรู้ด้านการศึกษาอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องให้ความสำคัญและเข้าใจกับการจัดการศึกษาการอาชีวะซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตกำลังคนของประเทศเป็นพิเศษ

       นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรีประธานเครือข่าย ค.ร.อ.ท. ได้กล่าวถึงรัฐบาลใหม่ที่ผ่านการเลือกตั้งและเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพรรคใดก็ตามที่ได้มากำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการพรรคการเมืองนั้นควรที่จะส่งผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษาที่แท้จริงเพราะการจัดการศึกษาปัจจุบันนี้พบว่ามีปัญหาตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูงจึงควรใช้มืออาชีพมาเป็นผู้โดยดูแลการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาด้านวิชาชีพหรือด้าน อาชีวศึกษานั้น ที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะไม่ค่อยให้การส่งเสริมสนับสนุนเท่าที่ควรทั้งที่การอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ผลิตคนเพื่อให้ไปประกอบอาชีพอิสระหรือเข้าสู่สถานประกอบการ จะต้องเป็นคนมีทักษะมีฝีมือที่เป็นเลิศ  ดังนั้นการที่จะให้การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพให้ผู้เรียนมีฝีมือมีทักษะเป็นเลิศได้นั้นก็ต้องอยู่กับการให้การสนับสนุนจากรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณหรืออัตรากำลังคนหรือการสนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังนั้นรัฐบาลใหม่ก็ต้องมีงบประมาณสนับสนุนบุคลากรให้สามารถพัฒนาอบรมได้อย่างเท่าทันเทคโนโลยี

        ประธาน ค.ร.อ.ท. ยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงกระบวนการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาจะต้องมีองค์ประกอบที่รัฐบาลใหม่หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่จะต้องให้ความสำคัญกับการอาชีวะในประเด็นเรื่องงบประมาณที่จะใช้สำหรับจัดฝึกสอนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สูงงบพัฒนาบุคลากรที่จะต้องได้รับการฝึกอบรมศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องเช่นกันและที่สำคัญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ต้องให้ความสำคัญกับบุคลากรครูผู้สอนต้องเพียงพอหรืออย่างน้อยต้องจัดสรรตำแหน่งพนักงานราชการเพื่อสนับสนุนการสอนและการทำงานธุรการไม่ว่าจะด้านการเงินพัสดุบัญชีสำหรับทุกวิทยาลัยอย่างเพียงพอ

       ประธาน  ค.ร.อ.ท. ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่จะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้การอาชีวะศึกษาซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่พัฒนากำลังคนเพื่อพัฒนาประเทศได้ตรงดังนั้นสิ่งที่เครือข่ายฯ ค.ร.อ.ท. ต้องการจะให้รัฐมนตรีฯ ดำเนินการเร่งด่วนคือ

        1 เพิ่มงบประมาณในการพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาด้านครุภัณฑ์ที่ทันสมัยงบประมาณฝึกอบรมส่งเสริมคุณวุฒิครูให้สูงขึ้น 

        2 จัดหาตำแหน่งข้าราชการครูผู้สอนให้เพียงพอ

        3 ตำแหน่งพนักงานราชการเพื่อครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ธุรการให้กับวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ เครือข่ายคนรักษ์อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย(ค.ร.อ.ท.)หวังว่ารัฐบาลใหม่จะให้ความสำคัญกับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อยกระดับนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาเป็นการศึกษาอาชีวศึกษาแห่งชาติ และเครือข่ายฯ พร้อมสนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีคนใหม่อย่างเต็มที่

 

ข่าวใหม่ล่าสุด
- Advertisment -spot_img

ข่าวอื่นน่าสนใจ