ป.ป.ช.ภาค1 ลงพื้นที่ อบต. บางบ่อ ตรวจการสร้างศูนย์เด็ก รุกล้ำ พื้นที่ พบติดจำนองสั่งหยุด หาทางแก้ไข

0
190

ปปช.ภาค 1 ตรวจสอบการสร้างรั้ว และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ หลังมีผู้ร้องเรียนแจ้ง  ว่า รั้วโงเรียน ถูกสร้างลุกล้ำพื้นที่เอกชน เบื้องต้นพบว่า เจ้าของที่ดิน ประสงค์ยกพื้นที่ให้ แต่ที่ดินแปลงนี้ถูกจดจำนองกับธนาคาร ปปช.จึงให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ร่วมหาแนวทาง เพื่อลดปัญหากระบวนการไต่สวน ที่จะนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีภายหลัง 

เมื่อ 19 พ.ค.66 เจ้าหน้าที่ สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช.ภาค 1 พร้อม ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสมุทรปราการ และ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกัน ตรวจสอบ การก่อสร้างรั้ว อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางบ่อ ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ โรงเรียนคลองสะบัดจาก ย่านถนนเลียบคลองพระองค์เจ้าไชยยานุชิต หลังมีการร้องเรียนว่า รั้วและอาคารบางส่วน ถูกสร้างในลักษณะลุกล้ำที่เอกชน 

จากการตรวจสอบว่า รั้ว รวมทั้ง ตัวอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สร้างอยู่ในบริเวนพื้นที่ของโรงเรียนคลองสะบัดจาก อยู่ระหว่างการก่อสร้าง แต่ยังไม่แล้วเสร็จ 

   

นางสาวศิรินทิพย์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการ กลุ่มประสานการป้องกันการทุจริตภาค 1 สำนักงาน ปปช.ภาค 1  เปิดเผยว่า หลังได้รับเบาะแสจากภาคประชาชน จึงเข้าตรวจสอบ โดย อบต.บางบ่อ ชี้แจงว่า มีคำสั่งระงับการก่อสร้าง หลังผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คนปัจจุบัน ทำการรังวัดที่แล้วพบว่า การสร้างรั้วลุกล้ำที่ดินเอกชน     

แต่ทั้งนี้ ก่อนการก่อสร้าง เจ้าของที่ดินแสดงความจำนง ยกพื้นที่ให้ก่อสร้าง ผ่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนคนก่อน ผู้อำนวยการคนปัจจุบันเกรงว่า จะเกิดปัญหาในอนาคต จึงแจ้งเรื่อง อบต.จึงสั่งหยุดก่อสร้าง    

ภายหลังประชุมร่วมกันเรียก ผู้อำนวยการ กลุ่มประสานการป้องกันการทุจริตภาค 1 สำนักงาน ปปช.ภาค 1ได้ลงพื้นที่การก่อสร้างเพื่อดูข้อเท็จจริง พบว่าเป็นไปตามข้อร้องเรียนจริง จึงได้ ร่วมกันแก้ปัญหาพร้อมแนะนำให้ทาง อบต.บางบ่อ และ พื้นที่โรงเรียนที่ให้ตั้ง ศูนย์พัฒนาฯเด็กเล็ก รวมทั้ง ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ร่วมหารือ กับเจ้าของที่ดินที่เป็น บริษัทเอกชน 

ทราบเบื้องต้นว่า ทางษัทเอกชนรายดังกล่าว ก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการศึกษาเยาวชนแต่อยู่ในการจดจำนองกับธนาคาร ได้วางแนวทางปฏิบัติ ให้เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อลดปัญหากระบวนการไต่สวน ที่จะนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีในอนาคตอีกด้วย นางสาวศิรินทิพย์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการ กลุ่มประสานการป้องกันการทุจริตภาค 1 กล่าว.