สปสช. เขต ๖ ระยอง  อปสข. คณะกำกับติดตามคุณภาพบริการหน่วยบริการ  ลงพื้นที่ติดตามคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการ

0
179

สปสช. เขต ๖ ระยอง คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ เขต ๖ ระยอง (อปสข)ร่วมกับคณะทำงานกำกับติดตามคุณภาพบริการหน่วยบริการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อด้านเภสัชกรรมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง ลงพื้นที่ติดตามคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านเภสัชกรรมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บริการ Common illness(เจ็บป่วยเล็กน้อย ๑๖ อาการ) และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค  (PPFS) จำนวน  ๑๖  ร้านยา ในจังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี  ตราด  ฉะเชิงเทรา  ปราจีนบุรี  และจังหวัดสระแก้ว

🖍️ ลงพื้นที่ครั้งนี้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 – พ.ค. ถึง 22 พ.ค. 2566  โดยมี นางพิทยา สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 6 ระยอง พร้อมด้วยคณะทำงานกำกับติดตามคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้าน เภสัชกรรมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  6 ระยอง ได้แก่ นส.ณัฐยาภาณ์ วงศ์บุญเกื้อกูล เภสัชกรชำนาญการ สสจ.สมุทรปราการ นายวิโรจน์ เวทยาวงศ์ อปสข.เขต 6 นางลลิตา พรพนาวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.ฉะเชิงเทรา

นางพิทยา สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 6 ระยอง กล่าวว่า ปัจจุบันเขต๖ ระยอง มีร้านยาขึ้นทะเบียน  Common illness ทั้งหมด  ๑๖๓  แห่ง ร้านยาขึ้นทะเบียนบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค  (PPFS) ทั้งหมด  ๑๖๘  แห่ง ประชาชนส่วนใหญ่มารับบริการที่ร้านยาด้วยอาการไข้ ไอ เจ็บคอ รองลงมาคืออาการปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ 

ร้านยาที่ให้บริการ Common illness และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคต้องเป็นร้านยาที่ผ่านเกณฑ์ GPP.(Good Pharmacy Practice) และเกณฑ์มาตรฐานร้านยาคุณภาพ  จากสภาเภสัชกรรม เภสัชกรประจำร้านที่ให้บริการต้องผ่านการอบรมศักยภาพในการให้บริการ  Common illness และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคจากสภาเภสัชกรรม  ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก เนื่องจากร้านยาตั้งอยู่ในเขตชุมชน ในตลาดหรือในห้างสรรพสินค้า

นางพิทยา ได้ขอฝากให้เครือข่าย สปสช.ช่วยกันประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบถึงการบริการ ให้ ไปใช้บริการที่ร้านยา เพื่อลดภาระการแออัด โรงพยาบาลด้วย 

นอกจากนี้ร้านยาที่ขอหยุดบริการ    ร้านยา บูทส์ เมกะบางนา  สมุทรปราการ แจ้งหยุดให้บริการ Common illness ชั่วคราว เนื่องจากเภสัชกรไม่เพียงพอในการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566  นางพิทยา กล่าว