Daily Times​ ​Online​ สดช.เปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชน​ พร้อมให้นักเรียนและคนในชุมชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มทักษะอาชีพ​และเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล​

0
516

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ​(สดช)​เปิดศูนย์ชุมชนดิจิทัลที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ​ เพื่อให้นักเรียนและคนในชุมชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มทักษะอาชีพ​และเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล

นางณิชกุล​ สิริมงคลกาล​ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ​ ได้พาผู้สื่อข่าวเข้าเยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชน​ที่ตั้งอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ​ ซอยวัดสวนส้ม​ ตำบลบางหัวเสือ​ อำเภอพระประแดง​ จังหวัดสมุทรปราการ​ ​
โดยนางณิชกุล​ สิริมงคลกาล​ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ​ เปิดเผยว่า​ ทางสำนักงานคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ​ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีภารกิจสำคัญในการดำเนินการให้เกิดความก้าวหน้าในความรู้ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้ทั่วถึงทุกส่วนของสังคม​ สำนักงานฯจึงได้เร่งเห็นถึงความสำคัญของการลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลระหว่างเมืองชนบทจึงจัดให้มีศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อลดช่องว่างทางดิจิทัลให้กับชุมชนให้สามารถใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลต่อไป​
สำหรับศูนย์ดิจิทัลชุมชน​โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการแห่งนี้​ ที่จัดตั้งขึ้นจะมีบทบาทในการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง อุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ บุคลากรที่ดูแลและสนับสนุนส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับท้องถิ่น

เพื่อลดช่องว่างทางด้านดิจิทัลให้กับชุมชน ให้สามารถใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา และด้านอาชีพด้วย​ พร้อมบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล​ สอนการถ่ายภาพ​ การออกแบบตกแต่งภาพสินค้า​ การส่งเสริมการตลาดออนไลน์​ ให้บริการเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยต่างๆโดยมีนางสาววรางคณา พุ่มพวง​ เป็นผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชนแห่งนี้​ ซึ่งจะเปิดให้บริการในวันจันทร์​-วันศุกร์​ เวลา​08.30
-16.30น.หยุดวันเสาร์​อาทิตย์​และวันหยุดนักขัตฤกษ์​ ผู้สนใจเข้ามาใช้บริการได้ หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์097-278-1640