Daily Times​ Online​ “อลงกรณ์”ผนึกความร่วมมือไทย-จีนส่งเสริมการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมอาหาร​

0
65

“อลงกรณ์”ผนึกความร่วมมือไทย-จีนส่งเสริมการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมอาหาร

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวเปิดงาน
การประชุมส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารจัดโดย คณะกรรมการเทศบาลเมืองแต้จิ๋วแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนรัฐบาลเทศบาลเมืองแต้จิ๋ว
และสมาคมการค้าแลกเปลี่ยนเศรึไทย-เอเซีย
วันนี้ ที่รร.อนันตารา กรุงเทพฯ.มีผู้ร่วมงานประกอบด้วยนายหวัง ลี่ผิง อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ สถานทูตจีนประจำประเทศไทย​ เหอ เสี่ยวจวิน เลขาธิการคณะกรรมการพรรคเทศบาลประจำแต้จิ๋ว
เฉิน เสี่ยวตัน ผู้อำนวยการสำนักการค้าเทศบาลประจำแต้จิ๋ว​ นายเมฆินทร์ เอี่ยมสะอาด คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ.
ดร.แทนคุณ จิตต์อิสระ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิชย์​ นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานหอการค้าไทยจีน
นายวิชัย มณีกิติกุล รักษาการแทนนายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และตัวแทนภาคเอกชนไทยและจีน
โดยนายอลงกรณ์กล่าวว่า อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตจึงเป็นโอกาสของประเทศไทยและจีนในการขยายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารไทยและอาหารจีนซึ่งเป็นอาหารที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติภายใต้แนวทางอาหารไทย อาหารจีน อาหารโลกโดยเฉพาะเมืองแต้จิ๋ว มณฑลกวางตุ้งเป็น1ใน6เมืองแห่งอาหารของจีนเมื่อผสมผสานศักยภาพของไทยในฐานะครัวไทยครัวโลกจะเพิ่มโอกาสของทั้ง2ฝ่าย
“จีนเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ1ของไทยเช่นเดียวกับด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวด้วยความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นเสมือนกากี่นั๊ง ความร่วมมือระหว่างไทยกับเมืองแต้จิ๋วในครั้งนี้จะเป็นอีกเสาหลักของการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างกันโดยกระทรวงเกษตรฯ. กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนยินดีสนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมอาหารไทย-จีนแต้จิ๋วอย่างเต็มที่”.

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง