ครูต้องเหลือเงิน 30% เพื่อการดำรงชีวิต

0
610
นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร อดีตประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ

ครูต้องเหลือเงิน 30% เพื่อการดำรงชีวิต

กระทรวงศึกษาธิการได้จัด มหกรรมการเงินเพื่อครูไทย ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เน้นย้ำ ครูต้องเหลือเงิน 30% เพื่อการดำรงชีวิต

เมื่อวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2566   กระทรวงศึกษาธิการได้จัดงาน มหกรรมการเงินเพื่อครูไทย ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร อดีตประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้เป็นวิทยากรอบรมให้กับ 44 สถานีแก้หนี้ครั้งนี้ 

ซึ่งนายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร  ได้นำวิธีคิด และวิธีการในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู จนประสบความสำเร็จเป็นสหกรณ์ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ไปให้ความรู้และทำความเข้าใจให้กับ 44 สถานีแก้หนี้ของ จังหวัดภาคใต้ เพื่อนำวิธีคิดและวิธีการที่ได้ ไปช่วยเหลือครูที่ประสบปัญหาหนี้สิน โดยมีเป้าหมายในการไกล่เกลี่ย 

นายอิทธิพัทธ์ ยังกล่าวตอนหนึ่งว่า ขอความร่วมมือให้ สหกรณ์สถาบันการเงิน หักเงินครูภายใน 70 เปอร์เซ็นต์  เพื่อทำให้ครูมีเงินเหลือเพื่อการดำรงชีวิต 30% สิ่งสำคัญในการไกล่เกลี่ยครั้งหนี้ สถานีแก้หนี้จะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลครูที่กำลังประสบปัญหา ให้หลุดพ้นจากปัญหาดังกล่าว

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง