เรวดี !.ที่ปรึกษา รมว.สาสุข เปิดพื้นที่สมุทรปราการ นำร่อง ย่นเวลา ใช้ร้านขายยาช่วย

0
1152

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางสาวเรวดี รัศมิทัต เป็นประธานเปิดงานบริการทางการแพทย์ เพื่อลดระยะเวลารอรับบริการด้วยกลไกร้านขายยามาช่วย ใช้พื้นที่สมุทรปราการนำร่อง.

         เมื่อวันที่ 26 ก.ย.62 ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ ถนนจักกะพาก อำเภอเมืองสมุทรปราการ นางสาวเรวดี รัศมิทัต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดบริการเพื่อลดระยะเวลารอรับบริการด้วยกลไกร้านขายยา และลงพื้นที่เยี่ยมโรงพยาบาลสมุทรปราการ และร้านขายยาในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับ และนายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย แพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือ อสม.ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมให้การต้อนรับ และเข้าร่วมในพิธีเปิด

          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานในสังกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้มีนโยบายและโครงการ “ร้านขายยาอบอุ่น” ซึ่งเป็นทางเลือกจัดระบบบริการผู้ป่วยที่ร้านขายยา มีกำหนดจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ มีเป้าหมายในการลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยร้านขายยาแผนปัจจุบัน ที่มีมาตรฐานวิธีปฏิบัติ ทางเภสัชกรรมชุมชน ที่มีอยู่ 17,000 แห่ง ทั่วประเทศ ให้เป็นกลไกในการดูแลประชาชน เปลี่ยนร้านขายยาให้เป็นเสมือนห้องยาของโรงพยาบาล ให้ผู้ป่วยเรื้อรังที่มีอยู่ในระบบ และสามารถควบคุมอาการของโรคได้ในระดับที่น่าพอใจ อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถรับยาประจำได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านได้ แทนการเดินทางไปโรงพยาบาล จึงคาดว่าจะสามารถลดความแออัดได้ถึง 30% โดยมีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ป่วยเป็นหลัก เน้น 4 โรคคือเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคทางจิตเวช และหอบหืด

         สำหรับการจัดกิจกรรมของโรงพยาบาลสมุทรปราการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและโครงการ “ร้านขายยาชุมชนอบอุ่น” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก โดยประชาชนที่ไม่สะดวกไปรับยาที่โรงพยาบาล สามารถไปรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้านได้ รวมทั้งมีการจัดบูธนิทรรศการ เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่การดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการรับยาที่ร้านขายยา, นโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการรับคำปรึกษาและรับยาจากคลีนิกกัญชา และการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศบริการสุขภาพ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

       จากนั้นปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังร้านขายยาเพียว (Pure) ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสมุทรปราการ และร้านขายยาเพียว (Pure) ที่ สาขาบิ๊กซีสุขสวัสดิ เพื่อเยี่ยมชมร้านขายยา Pure และดูกลไกในการให้บริการ ทั้งนี้ได้ใชัพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นการนำร่อง