พระสงฆ์ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จัดพิธีทำบุญครบรอบปีมรณะ อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ สมุทรปราการ

0
315


         เมื่อ.วันทึ่ 29 ก.ย.62 ที่ศาลาคุณแม่วงษ์ ทับประเทือง วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ คณะพระภิกษุสงฆ์ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จัดพิธีทำบุญครบรอบปีมรณกาลถวายทักษิณานุประทานแด่ พระครูสถิตธรรมานุศาสก์ (สนุก สุเมโธ) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ โดยมี พระมหาสมิทธ์ โชติโก เจ้าอาวาส วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีผู้ใหญ่เกรียงไกร ชูไสว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.บางปูใหม่ และนายสมชาย โกทัณฑ์ ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ โกทัณฑ์ คณะศิษยานุศิษย์ พระครูสถิตธรรมนุศาสก์ ตลอดจนชาวบ้าน ชุมชนซอยคอต่อฝั่งน้ำจืด และฝั่งน้ำเค็มตำบลบางปูใหม่ เข้าร่วมพิธี

          โดยมีพระมหาเศรษฐ ปัญญาคโม รองเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ นำคณะพระภิกษุสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ สำหรับพระครูสถิตธรรมนุศาสก์ (สนุก​ สุเมโธ)​ เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ เมื่อ ปี 2535 และได้มรณภาพเมื่อวันที่ 14  พ.ย.2553 ศิริอายุรวม 73 ปี

โดยดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาส​ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ รวม 18​ ปี

 ป้อม ภาพ ข่าว