อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ศูนย์กลางช่วย HIV หลวงพ่อ อลงกต.

0
1012


 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ขอเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และเด็กที่ติดเชื้อเอดส์  โดยการตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของต่างๆ พร้อมทั้งเงินบริจาคทางศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ได้เชิญ เจ้าอาวาสพระราชวิสุทธิประชานาถ (เจ้าคุณอลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ มารับบิณฑบาตปัจจัยและสิ่งของต่างๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์กว่า 2,000 กว่าคน ที่รอรับการช่วยเหลืออยู่ที่วัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรี ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางศูนย์การค้าฯ ได้จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคม 

ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจใน  วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๒ 

 📌 เวลา 06.00-10.30 น. เจ้าคุณอลงกต ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ท่านเดินบิณฑบาตรับปัจจัยและสิ่งของจากประชาชนบริเวณตลาดสด อาคารพาณิชย์และตลาดเอี่ยมเจริญ

📌 เวลา 14.00 – 16.00 น. เชิญท่าน เจ้าคุณอลงกต ติกฺขปญฺโญ มารับจตุปัจจัยและสิ่งของจากประชาชนทั่วไปของศูนย์การค้าฯ ณ บริเวณลานกิจกรรมโซน Digital Square ชั้น 4 


#อิมพีเรียล #ศูนย์การค้าแห่งชุมชน