เที่ยวงาน “ สินค้าเกษตรสร้างสรรค์ พรรณไม้งาม ” 10-14 ต.ค.นี้ ที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง สมุทรปราการ

0
847

           เมื่อวันที่ 6 ต.ค.62   บริเวณลานเวทีดนตรีในสวน ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ   นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “พรรณไม้งามและมหกรรมสินค้าเกษตรสร้างสรรค์”  พร้อมด้วย นายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ นายสำเนาว์ รัศมิทัต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานในครั้งนี้  

 ซึ่งได้กำหนดจัดงานพรรณไม้งามและมหกรรมสินค้าเกษตรสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่  10 – 14 ตุลาคม 2562 ณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ โดยจะมีพิธีเปิดงาน ในวันเสาร์ที่  12 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ภายในงานมีสินค้าพวกพืชพันธ์ไม้งามชนิดต่างๆ ทั้ง ประเภท ไม้สวยงาม ไม้ยืนต้น  ไม้ผลนานาชนิด ไว้บริการ 

            ด้านนายอัครภูมิ ส่องแสง กล่าวว่า  การจัดงานเกษตรสร้างสรรค์ในครั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมชาวเกษตรกรให้นำสินค้าของตนเอง จากกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในงาน ขายสินค้า ทั้งยังมีการจัดแสดงนิทรรศการจากผลความสำเร็จในการพัฒนาพืชพรรณทางเกษตร ให้คำแนะนำส่งเสริม เพื่อเพิ่มมูลค่าทางผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง และตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ซึ่งเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง  ของจังหวัดสมุทรปราการ 

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ   ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เที่ยวชมงานและเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยไม้ดอกไม้ประดับ ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตร  วิสาหกิจชุมชนของจังหวัดสมุทรปราการ ในวันดังกล่าว ระหว่างวันที่ 10 – 14 ตุลาคม 2562 ณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นายอัครภูมิ กล่าว.