ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือ แรงงาน 17 ระยอง เปิดศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพชุมชน

0
110

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือ แรงงาน 17 ระยอง เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพชุมชนมูลนิธิสายรุ้งเพื่อคนพิการ 

วันที่ 25 กันยายน 2566 นางนฤมล พนาสนธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือ แรงงาน 17 ระยอง เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพชุมชน ณ เลขที่ 43/20 หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พร้อมด้วย  นางจีรยดา ธรรมบุษดี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดระยอง เข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์ด้วย โดยมี นายสายรุ้ง วิยะบุญ ประธานกรรมการมูลนิธิสายรุ้งเพื่อคนพิการให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวถึงที่มาของการจัดตั้งศูนย์ฯ ว่า

“ ศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพชุมชน ” จัดตั้งโดยมูลนิธิสายรุ้งเพื่อคนพิการ ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานด้าน คนพิการและผู้ด้อยโอกาส รวมถึงงานเพื่อสาธารณประโยชน์ มุ่งเสริมคุณภาพชีวิต ประสิทธิภาพบุคคล สร้างมาตรฐานด้านส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนพิการทุกประเภท ผู้ด้อยโอกาส โดยมีเจตนารมณ์ ในการจัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการจัดฝึกอบรมวิชาชีพ ผลิตและเสริมสร้างพัฒนาคนพิการ ครอบครัว คนพิการ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านต่างๆ มุ่งเน้นรองรับให้ผู้เรียนได้มี สถานฝึกอาชีพในชุมชน พัฒนาการทำงาน เป็นการเรียนรู้ เพิ่มความเชี่ยวชาญ และเสริมทักษะวิชาชีพ พัฒนาศักยภาพการทำงานบุคคลต่อไป

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง