อาชีวะมอบบ้าน “ซ่อม สร้าง ล้างใหม่” ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ของวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

0
474


เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562  นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม)  ประธานในพิธี ส่งมอบบ้านให้แก่ นางลดารัตน์ คุ้มพร้อม ผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม  บ้านเลขที่ 114 หมู่ 11 ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี พร้อมด้วย นายทินกร ปลอดภัย นายกสโมสรกีฬามีนบุรี ผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม) นายธรรศกร  พันธารีกุล ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) และนายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี รองประธานกรรมการอาชีวศึกษากรุงเทพ  ประธานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากรุงเทพฯ (ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) นายณัชธร ทองดอนเปรียง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร

เมื่อคณะเดินทาง ได้เดินทางไปถึงบ้านเลขที่ 114 หมู่ 11 ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี เพื่อส่งมอบบ้านให้แก่ นางลดารัตน์ คุ้มพร้อม ผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม โดยมีนายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีและผู้แทนชาวบ้านกุดระงุม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานในการจัดสร้างบ้านในครั้ง กล่าวต้อนรับประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 คณะผู้บริหารจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี บุคลากรทางการศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนบ้านกุดระงุมเข้าร่วมพิธีในครั้ง โดยนางลดารัตน์ คุ้มพร้อม ผู้รับมอบบ้าน อายุ 52 ปี อาชีพรับจ้าง ได้อาศัยอยู่บ้านชั้นเดียวกับแม่ 2 คน ซึ่งคุณแม่อายุ 79 ปีแล้ว 

โดยเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยที่จังหวัดอุบลราชธานี บ้านของนางลดารัตน์  คุ้มพร้อม ซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวได้ถูกน้ำท่วมขังสูงประมาณ 2 เมตรอยู่ระยะเวลานานทำให้ตัวบ้านเรือนและอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านพังเสียหายอย่างมาก  จนเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะทำงานของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม), ส.ส.ชาญวิทย์ วิภูศิริ, ส.ส.ศิริพงษ์ รัสมี และผู้บริหารอาชีวศึกษาอุบลราชธานีอีกหลายท่าน ได้ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมและได้สำรวจความเสียหายอื่นๆ เพื่อหาทางบรรเทาและช่วยเหลือประชาชนต่อไป 

 เมื่อทางคณะที่ลงพื้นที่ได้พบเห็นบ้านเรือนของนางลดารัตน์  คุ้มพร้อม ได้รับความเสียหายและจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือย่างเร่งด่วน จึงได้มอบหมายให้นายทวีศักดิ์  คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการสร้างบ้านแก่นางลดารัตน์ คุ้มพร้อม โดยทางผู้อำนวยการทวีศักดิ์  คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ได้ประสานงานกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 และอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อดำเนินการดังกล่าวและได้จัดดำเนินสร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม ตามโครงการ “ซ่อม สร้าง ล้างใหม่” ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ของวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ระหว่างวันที่ 12 – 21 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาโดยจัดทีมครูและนักศึกษา จำนวน 35 คน ออกไปดำเนินการให้การช่วยเหลือซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนพื้นที่น้ำท่วม 

คณะครู นักศึกษา ได้ดำเนินการฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านหลังดังกล่าว พร้อมสร้างบ้านใหม่มอบให้ด้วย จำนวน 1 หลัง โดยระหว่างการดำเนินการสร้างบ้านในครั้งนี้ ครูและนักศึกษาได้พักอาศัยที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการและได้ทำการส่งมอบบ้านให้เจ้าของบ้านได้พักอาศัยเป็นที่เรียบร้อย.