วันจันทร์, มีนาคม 4, 2024
หน้าแรกสาธารณสุขอคม. สปสช. เขต 6 ระยอง ลงติดตามคุณภาพการรักษา รพ.กบินทร์บุรี 

อคม. สปสช. เขต 6 ระยอง ลงติดตามคุณภาพการรักษา รพ.กบินทร์บุรี 

คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต 6 ระยอง  (อคม.)  ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานด้านคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ ณ โรงพยาบาลกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สวรรค์ ขวัญใจพานิช ประธานคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต 6 ระยอง  (อคม.) พร้อมด้วยนายแพทย์สุรทิน มาลีหวล ผอ.เขต สปสช. เขต 6 ระยองนายแพทย์โอฬาริก มุสิกวงศ์  ผู้อำนวยการกองอนามัยมารดาและทารก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงจรรยา ธำรงวุฒิกุล ประธาน Service plan สาขาสูติกรรม เขตสุขภาพที่ 6 ผู้แทนจากศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี และผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานด้านคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ ณ โรงพยาบาลกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

การตรวสอบของคณะอนุกรรมการ ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต 6 ระยอง  (อคม.)  ให้ข้อเสนอแนะกับ รพ.กบินทร์บุรี ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในห้องคลอด การกำกับติดตามหลังกระบวนการกิจกรรมการทบทวนที่เน้นการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงภายหลังเกิดเหตุ  RCA (Root cause analysis)ในคณะกรรมการ  MCH board (คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับเขต) ความรู้ความเข้าใจของประชาชน Health Literacy  รวมถึงการบริหารจัดการระดับจังหวัดเรื่อง ภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์และระบบการส่งต่อผู้ป่วยภายในจังหวัด

นายแพทย์โอฬาริก มุสิกวงศ์  ผู้อำนวยการกองอนามัยมารดาและทารก กล่าวว่า ปี 2567 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการมีบุตร เน้นลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย โดยกรมอนามัยเน้นเรื่อง  A B C D (A=Awareness B=Budget C=Competency D=Data) รวมถึงทิศทางขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็ก ให้มีมาตรฐาน ในรูปเครือข่าย ระดับจังหวัด ระดับเขต และพัฒนาให้เกิด One Province One Labor Room โดยตั้งเป้าหมายเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ การตาย ของมารดาและทารก ในเขตสุขภาพที่ 6  ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวใหม่ล่าสุด
- Advertisment -spot_img

ข่าวอื่นน่าสนใจ