วันจันทร์, มีนาคม 4, 2024
หน้าแรกวาไรตี้พัฒนาสังคม สมุทรปราการ นำเครือข่าย รณรงค์ ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

พัฒนาสังคม สมุทรปราการ นำเครือข่าย รณรงค์ ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมสร้างความมีส่วนร่วมในการรณรงค์ยุติความรุนต่อเด็ก สตรีและความรุนแรงในครอบครัว

             เมื่อ 25 พ.ย.66 บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ  จัดกิจกรรมรณรงค์ “รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” (Unite for the Prevention of violence against Woman and Children) เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกของทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการร่วมกันดูแลปกป้องและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

นางจิตติมา กรีอารี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ

นางจิตติมา กรีอารี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 เห็นชอบให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ซึ่งสอดคล้องกับสหประชาชาติได้ให้ความสำคัญและกำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ   จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ ให้สามารถเข้าถึงช่องทางการขอรับการช่วยเหลือจากผลกระทบของการใช้ความรุนแรงต่างๆ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักให้ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง หรือผู้พบเห็นเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงในครอบครัว กล้าที่จะตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มาดำเนินการช่วยเหลือ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวให้น้อยลง

        

        สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ จึงขอเชิญชวน ร่วมแสดงพลังสร้างสรรค์ “ ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวเพื่อแสดงตนในการร่วมยุติ ความรุนแรงทุกรูปแบบ หากพบเห็นการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยสามารถแจ้งเบาะแส ได้ที่ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทรสายด่วน 1300 ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง  นางจิตติมา กล่าว

 

ข่าวใหม่ล่าสุด
- Advertisment -spot_img

ข่าวอื่นน่าสนใจ