วันจันทร์, มีนาคม 4, 2024
หน้าแรกวาไรตี้งามหน้า! ย้าย ผอ.อาชีวะ คนได้คะแนน 0  เข้าวิน หวั่น ธรรมาภิบาล พังพินาศ

งามหน้า! ย้าย ผอ.อาชีวะ คนได้คะแนน 0  เข้าวิน หวั่น ธรรมาภิบาล พังพินาศ

สอศ.ประกาศโยกย้าย ผอ.อาชีวะ  ไม่ฟังเสียงกรรมการสถานศึกษา หวั่น  ทำนโยบายและหลักธรรมาภิบาลพังพินาศ

นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี ประธานเครือข่ายคนรักษ์อาชีวะ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเดลี่ไทม์ กรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ดำเนินการแต่งตั้งโยกย้าย ผอ.วิทยาลัย 4 แห่งได้แก่วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีว่า

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการย้ายให้บุคลากร ผู้บริหาร ให้เป็นไปตามระเบียบการบริหารงานบุคคลและมีหลักธรรมาภิบาล มีความเป็นธรรมโปร่งใส ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ แต่จากการติดตาม จากที่มีการดำเนินการและมอบหมายให้กรรมการสถานศึกษาได้พิจารณาผู้ขอย้ายฯ เพื่อให้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งในวิทยาลัยนั้นๆ และทราบว่ากรรมการสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนองค์กรศาสนา ตัวแทนท้องถิ่น ตัวแทนสถานประกอบการ เป็นต้น 

วิทยาลัยแต่ละแห่งได้มีการประชุมกรรมการสถานศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ มีมติเห็นชอบให้ผู้บริหารวิทยาลัย ที่ประสงค์เขียนย้าย  ว่าผู้ประสงค์ขอย้ายคนใดสมควรได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่ง ผอ.วิทยาลัย โดยให้กรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

แต่มีวิทยาลัยเทคนิคขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพ ที่กรรมการสถานศึกษาได้ประชุม เมื่อ 29/11/66 ได้พิจารณาและมีหนังสือแจ้งผลการประชุม กลับไปที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) แต่ผลกลับไม่เป็นไปตามมติที่ประชุม 

มีผู้แจ้งความจำนงขอย้ายจำนวน 3 ราย ทางคณะกรรมการได้จัดลำดับรายคะแนนที่ 1,2 และ 3 ตามลำดับ 

ผลการให้คะแนนของกรรมการสถานศึกษา ลงมติเห็นด้วยคนที่ 1 ลงมติเห็นชอบ 10 คะแนน  คนที่ 2 กรรมการ ลงมติเห็นชอบ 8 คะแนน และคนที่ 3 ลงมติ 0 คะแนน 

เมื่อกรรมการสถานศึกษาส่งผลการประชุม รายงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ปรากฏว่าผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ย้ายมาเป็นผู้อำนวยการที่วิทยาลัยแห่งนี้กลับเป็นคนที่คณะกรรมการสถานศึกษาไม่มีใครลงคะแนนแม้แต่คนเดียว 

มันเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการพิจารณาที่บอกว่าให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วม จนมีการวิพากษ์วิจารณ์และมีคำถามตามมาว่าการออกคำสั่งย้ายในครั้งนี้เป็นการดำเนินการที่ชอบแล้วหรือไม่ และมีหลักคุณธรรม โปร่งใสหรือไม่ หรืออาจมีใบสั่งจากผู้มีอำนาจหรือไม่ 

เรื่องนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ) ควรที่จะออกมาชี้แจงต่อประชาชนให้ชัดเจนว่าเป็นการแต่งตั้งโยกย้ายด้วยหลักการใด และข้อสำคัญกรรมการสถานศึกษาที่พิจารณาครั้งนี้ยังมีเกียรติและศักดิ์ศรีอีกหรือไม่ และต่อไปสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ยังจำเป็นที่จะมีกรรมการสถานศึกษาหรือไม่

ประธานเครือข่ายคนรักษ์อาชีวะ ยังได้ให้ความเห็นกับผู้สื่อข่าว  ถึงประเด็นการแต่งตั้งโยกย้าย ผอ.วิทยาลัยฯในครั้งนี้อีกว่าถ้าเป็นการดำเนินการโดยสุจริตยึดหลักธรรมาภิบาลและเป็นไปตามขั้นตอนโปร่งใสจริง  ก็ถือว่าการโยกย้ายครั้งนี้มีความยุติธรรม มีหลักธรรมาภิบาล แต่ถ้ามีการดำเนินการที่มีอะไรซ่อนเร้นมีการใช้ระบบอุปถัมภ์หรือมีอำนาจมืดอยู่เบื้องหลัง ถ้ามีอำนาจนอกระบบมาครอบงำในการพิจารณาการโยกย้ายครั้งนี้ ก็ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบและเป็นตราบาปของอาชีวะอีกครั้ง

ซึ่งหากทำผิดระเบียบกฎหมายก็คงจะได้รับผลกรรมในการกระทำเช่นกรณีอื่น เพราะหากไม่นำผลการพิจารณาของกรรมการสถานศึกษาไปพิจารณานั้นถือเป็นการดำเนินการโดยไม่ชอบและถ้าหากกรรมการสถานศึกษาไม่มีอำนาจหน้าที่ในการให้ข้อคิดเห็นก็ไม่ควรมีกรรมการสถานศึกษาไว้ควรดำเนินการยุบได้แล้ว เพราะสิ้นเปลืองงบประมาณและเวลาโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งตนมองว่ากรรมการสถานศึกษานั้นมีความสำคัญอยู่ใกล้ชิดครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) แต่งตั้งมาเอง มีวาระคราวละ 4 ปี

เมื่อพิจารณาแล้วและผ่านมติที่ประชุมแล้วอย่างน้อยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดย ก็ควรจะให้เกียรติ พิจารณาถึงเหตุผลถึงคนที่ได้คะแนนอันดับ 1 หรือ ที่ 2 เหตุใดจึงไปแต่งตั้งกับคนที่ได้คะแนนเป็น 0

เพราะเหตุใดจึงแต่งตั้งคนที่กรรมการสถานศึกษาไม่ให้คะแนนเลย เรื่องนี้คงต้องมีการพิจารณาถึงหลักการมีธรรมาภิบาลหรือความเป็นธรรมในองค์กรหรือไม่อย่างใด ขอฝากถึงผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณาและแก้ไขให้ถูกต้องก่อนระบบธรรมาภิบาลอาชีวะจะล่มสลาย ส่งผลต่อคุณภาพของสถานศึกษา

 

 

 

ข่าวใหม่ล่าสุด
- Advertisment -spot_img

ข่าวอื่นน่าสนใจ