สสจ.สมุทรปราการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ปี2562

0
600

สสจ.สมุทรปราการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ปี2562
นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่าจากรายงานของ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีพ.ศ.2561 จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่ วันที่ 11-17 เมษายน 2561 มีผู้เสียชีวิต จำนวน 12 ราย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุ โดยการเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลในการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บหากเกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงหรืออุบัติเหตุหมู่ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ โดยโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งและโรงพยาบาลเอกชนได้แก่ โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์,พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ, จุฬารัตน์ 1, 3, 5, 9, บางปะกอก3,บางประกอกสมุทรปราการ,บางนา5,เปาโลสมุทรปราการ,รัทรินทร์,เปาโลพระประแดงและโรงพยาบาลวิภารามชัยปราการ โดยมีศูนย์การรับแจ้งเหตุและเส้นทาง โทร.1669 และมีการจัดตั้งจุดตรวจร่วมในแต่ละอำเภอ จำนวน 16 จุด ตลอดจนระบบการส่งต่อผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุไปยังสถานพยาบาลต่างๆ ที่ใกล้ที่สุด เพื่อรับการรักษาพยาบาลขั้นสูงต่อไป นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องมาตรการ 3 ม 2 ข 1 ร ได้แก่มอเตอร์ไซด์ปลอดภัย เมาไม่ขับ สวมหมวกกันนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย มีใบขับขี่ และ ไม่ขับรถเร็วเกินกำหนด และการใช้สิทธิรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (UCEP) ในโรงพยาบาลทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใน 72 ชั่วโมง


จึงขอความร่วมมือจากผู้ขับขี่ยานพาหนะขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ขับรถเร็วไม่เกินที่กฎหมายกำหนดและหากมีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้ร่วมเดินทาง