วันจันทร์, มีนาคม 4, 2024
หน้าแรกสาธารณสุขสมุทรปราการ>ปฏิบัติการปล่อยขบวนรถรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุ เทศกาลปีใหม่

สมุทรปราการ>ปฏิบัติการปล่อยขบวนรถรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุ เทศกาลปีใหม่

สมุทรปราการ>เปิดศูนย์ปฏิบัติการและปล่อยขบวนรถรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ และวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ สถานตากอากาศบางปู นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานเปิด “วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ”  ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ ๒๖ ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ” 

เนื่องจากเป็นวันที่เกิดภัยพิบัติรุนแรงของประเทศคราเกิดสินามิ ก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยเนื่องในโอกาสวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ กระทรวงมหาดไทยจึงขอความร่วมมือจังหวัด จัดกิจกรรมรณรงค์เริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และกระตุ้นเตือนประชาชนให้ตระหนักถึงคววามลากสาธารณ  แพร่ประชาสัมพันธ์สารนายกรัฐมนตรีตรี เนื่องในวันป้องกันและอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยแบ่งเป็นข่วงระยะ

๑. ช่วงรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๑ ธันวาคม

๒. ช่วงดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๑๑ มกราคม

๒.๑ ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น ๗ วัน ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

๒.๒ ช่วงควบคุมเข้มข้น ๗ วัน ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๔ มกราคม ๒๕๖๗

๒.๓ ช่วงหลังควบคุมเข้มข้น ๗ วัน ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗

โดยบูรณาการร่วมกับ ขนส่งจังหวัด ตำรวจภูธร และ ทุกภาคีเครือแข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  ดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ตั้ง จุดตรวจ จับ  เฝ้าระวัง ให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัด ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัย ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชน 

 

โดยใช้ชื่อการรณรงค์ว่า “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗  โดย ปภ.จังหวัดสมุทรปราการ เป็นแม่งานใหญ่การจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยในครั้งนี้

 

ข่าวใหม่ล่าสุด
- Advertisment -spot_img

ข่าวอื่นน่าสนใจ