วันจันทร์, มีนาคม 4, 2024
หน้าแรกวาไรตี้ชมรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ จัดมุทิตาจิตงานวันครู ปี ๒๕๖๗

ชมรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ จัดมุทิตาจิตงานวันครู ปี ๒๕๖๗

ชมรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ จัดมุทิตาจิตงานวันครู ปี ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หอประชุมโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว  นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานงานวันครูปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ของชมรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัสมุทรปราการ โดยมีนายกิตติศักดิ์ ชาญักษร ประธานชมรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ และคณะให้การต้อนรับ 

การจัดงานวันครู ของชมรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  เพื่อบูชา คารวะครูและบูรพาจารย์ ผู้ประสิทธิประสาทความรู้ คุณธรรมแก่ศิษย์ตลอดมา เพื่อรักษาวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย ให้คงอยู่อย่างต่อเนื่องและ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีกันในคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของชมรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ

นายธีร์ ภวังคนันท์  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า  ขอชื่นชม ยินดี ที่ชมรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการได้จัดงานวันครูขึ้น เพื่อแสดงมุทิตาคารวะแก่ครู ผู้สร้างศิษย์ให้มีความรู้ มีคุณธรรม พัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า และที่สำคัญคือ การสร้างเอกลักษณ์ของการเป็นครู ผู้ซึ่งเกษียณอายุราชการไปแล้วทุกท่าน และที่ยังอยู่ในราชการ  ขอให้กำลังใจและสนับสนุนให้ชมรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้คิดสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครู และสังคม ตลอดจนให้เป็นองค์กรแห่งการช่วยเหลือ เกื้อหนุน ดูแล ครูผู้เกษียณอายุราชการให้มีกำลังกาย กำลังใจ ในการใช้ชีวิตในช่วงหลังเกษียณอายุราชการที่มีความสุข

นายกิตติศักดิ์ ชาญักษร ประธานชมรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า   งานวันครูของชมรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากท่านผู้อำนวยการจิราพงศ์ จุติธนะเสฎฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน ที่ได้กรุณาเอื้อเฟื้อด้านสถานที่การจัดงาน สิ่งอำนวยความสะดวก อาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ พร้อมกันนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ และที่สำคัญที่สุดคือได้รับเกียรติจากท่านผู้อาวุโสในวงการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการหลายท่าน ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยอย่างดียิ่ง 

หลังจากนั้น ท่านประธานในพิธี ได้กมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๙ โรงเรียน 

ข่าวใหม่ล่าสุด
- Advertisment -spot_img

ข่าวอื่นน่าสนใจ