นร.บางพลีพัฒนศึกษาลัย มุ่งสู่ อินเตอร์ Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary Schools (ASMOPS)

0
2225

การแข่งขันนานาชาติ Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary Schools (ASMOPS) ริเริ่มโดย Prof.Yohanes Surya, Ph.D (ผู้ก่อตั้ง Surya Institute) โดยเริ่มที่ระดับชั้น ประถมศึกษาเพียงระดับเดียวในครั้งที่ 1 – 6 ในปี 2011-2016 ต่อมาในการแข่งขันครั้งที่ 7 ที่ประเทศ ไทยเป็นเจ้าภาพนั้นเป็นการจัดแข่งร่วมกับสนาม ASMO International ในปี 2017, สําหรับปี 2018 ได้ เพิ่มระดับมัธยมศึกษาขึ้นมาพร้อมทั้งปรับชื่อการแข่งขันเป็น Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools (ASMOPSS) จัดขึ้นที่เมือง Yogyakarta, ประเทศอินโดนีเซีย

สําหรับปี 2019 นี้ เป็นการแข่งขันครั้งที่ 9 จัดขึ้นที่เมือง Tangerang  ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 15-19 พ.ย.62

เป้าหมายของการแข่งขันคือการส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชนซึมซับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตั้งแต่อายุ ยังน้อย และการสร้างเสริมพัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในแถบเอเชียในแวดวงการศึกษา โดยเฉพาะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

รูปแบบการแข่งขัน   

ระดับประถมศึกษา จํานวนทีมผู้เข้าแข่งขันรวม 3 ทีม โดยแต่ละทีมประกอบด้วย คณิตศาสตร์ 2 คน และวิทยาศาสตร์ 2 คน

ระดับมัธยมศึกษา จํานวนทีมผู้เข้าแข่งขันรวม 3 ทีม โดยแต่ละทีมประกอบด้วย คณิตศาสตร์ 2 คน และวิทยาศาสตร์ 2 คน

การแข่งขันรอบที่ 1 ประเภทบุคคล : ภาคทฤษฎี

การแข่งขันรอบที่ 2 ประเภททีม : ทดลอง/ค้นคว้า

ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ มีจํานวน 7 ประเทศ : ไทย, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, ไต้หวัน, เวียดนาม, กัมพูชา 

ประเทศไทยผู้ที่ได้ไปเข้าแข่งขันคือ เด็กหญิงสิริยากร มัคคภิญโญ หรือน้อง ยู้  อายุ 11 ปี ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย เป็นคนสมุทรปราการโดยกำเนิด  ได้รับการคัดเลือกไปเข้าชิงใครั้งนี้   

ประวัติ เด็กหญิงสิริยากร มัคคภิญโญ หรือน้อง ยู้ เป็นนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ขณะอายุเพียง 9 ขวบ ผลการแข่งขันล่าสุด ได้ที่ 2 ของประเทศไทย และได้ที่ 10 ของโลกได้คะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล์ 99.65 

ผลงานวิชาการที่ภาคภูมิใจ ได้แก่ 

ระดับนานาชาติ

1) เหรียญทอง World Mathematics Invitational Finals 2017 ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

2) เหรียญทอง World Talent Invitational Mathematics Examinations 2018 ณ ดุสิตธานีหัวหิน ประเทศไทย

3) เหรียญเงิน World Mathematics Invitational Finals 2018 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

4) เหรียญเงิน Asia International Mathematics Olympiad Open Contest 2018 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์พัทยา ประเทศไทย

5) โล่ห์ประเภททีม รายการ World Mathematics Team Championship 2017 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

6) เหรียญทอง Global Ranking ลำดับที่ 2 International Singapore Maths Competition 2017 

7) เหรียญทอง Local Ranking ลำดับที่ 1 รายการ Kangaroo Math 2019

 ระดับชาติ

1) คณิตศาสตร์ รายการ TEDET เหรียญทอง ปี 61หรียญทองแดง ปี 60  เหรียญเงิน ปี 59

ในส่วนผลงานการแข่งขันของนักเรียน โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย นักเรียนชั้นประถมปีที่1(GIFTED) ได้รับรางวัล SILVER TEAM AWARD ในการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศ Asian Science and Mathematics Olympiad – ASMO 2019  ซึ่งการได้ถ้วยรางวัล จะต้องมีจำนวนนักเรียนในระดับชั้นเดียวกันผ่านเกณฑ์ จำนวน 10 คน ขึ้นไปและ ได้ถ้วยเป็นลำดับที่ 2 SILVER TEAM AWARD ของประเทศไทย :ซึ่งมีการประกาศผลเมื่อวันที่ 30/10/62 ที่ผ่านมานี้.

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง