วันจันทร์, มีนาคม 4, 2024
หน้าแรกวาไรตี้โรงไฟฟ้าพระนครใต้ร่วมเปิดโครงการกิจกรรมอุตสาหกรรมแฟร์ 

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ร่วมเปิดโครงการกิจกรรมอุตสาหกรรมแฟร์ 

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ร่วมเปิดโครงการกิจกรรมอุตสาหกรรมแฟร์ อุตสาหกรรมเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนคู่ชุมชน”

วันที่ 31 มกราคม 2567 นายนพพล พันธ์เงิน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ นำคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วม พิธีเปิดโครงการ กิจกรรมอุตสาหกรรมแฟร์ “อุตสาหกรรมเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนคู่ชุมชน” โดยมี ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ และมีนายอำนวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ณ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

กิจกรรมอุตสาหกรรมแฟร์ “อุตสาหกรรมเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนคู่ชุมชน” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แนวคิด MIND ของกระทรวงอุตสาหกรรม อันมุ่งเน้นการพัฒนา “อุตสาหกรรมเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนคู่ชุมชน” เพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน ควบคู่กับอุตสาหกรรมวิถีใหม่ใน 4 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 ความสำเร็จทางธุรกิจ มิติที่ 2 การดูแลสังคมและชุมชน มิติที่ 3 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และมิติที่ 4  การกระจายรายได้สู่ชุมชน 

การดำเนินงานในครั้งนี้ได้ส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการให้มีความเข้มแข็ง โดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรปราการ และยังผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานในมิติที่ 4 ซึ่งภายในได้มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 35 ร้านค้า อันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และในกิจกรรมดังกล่าว คณะผู้บริหารโรงไฟฟ้าพระนครใต้ได้ร่วมเยี่ยมชมสินค้าจากผู้ประกอบการ 

สำหรับกิจกรรมที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าพระนครใต้ได้ร่วมจัดกิจกรรมการให้ความรู้การทำถังดักไขมัน และการหมักปุ๋ยจากเศษอาหารในครัวเรือน ซึ่งได้สนับสนุนให้ดำเนินการในโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่รอบวัดบางเสาธงนอก เพื่อร่วมลดมลภาวะทางน้ำ

 

ข่าวใหม่ล่าสุด
- Advertisment -spot_img

ข่าวอื่นน่าสนใจ