วันจันทร์, มีนาคม 4, 2024
หน้าแรกสาธารณสุขสปสช.เขต 6 ระยอง แจง บัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกที่ Phase 2 จังหวัดสระแก้ว

สปสช.เขต 6 ระยอง แจง บัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกที่ Phase 2 จังหวัดสระแก้ว

สปสช.เขต 6 ระยองร่วมชี้แจงการเตรียมความพร้อม  ขับเคลื่อนนโยบาย “ยกระดับ 30 บาท”บัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกที่ ระยะ  2 จังหวัดสระแก้ว

       ในการประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัดสระแก้ว (คปสจ.) ประจำเดือนมกราคม 2567 โดยมีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจากหน่วยบริการทุกระดับและทุกสังกัด อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้ารับบริการทางการแพทย์และสุขภาพในทุกพื้นที่ทุกหน่วยบริการ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐ เอกชน รวมไปถึงคลินิกนวัตกรรม หรือร้านยาใกล้บ้าน  พร้อมทั้งลดภาระการดำเนินงานของบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพ

 

         หลังจากนั้น สปสช.เขต 6 ระยอง พร้อมด้วยผู้แทนจาก สสจ. สระแก้ว ลงพื้นที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาพระยา โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท สถานีกาชาดที่ 6  รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร  อำเภออรัญประเทศโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ รพ.สต. บ้านหนองหอย อำเภอวัฒนานครเพื่อเตรียมระบบสำหรับยืนยันการเข้ารับบริการ (ปิดสิทธิ) ได้แก่  EDC (Electronic Data Capture),Smart card, KIOSK และการขอเปิดสิทธิ TOKEN สำหรับส่งข้อมูลผ่าน API.

       นอกจากนี้ยังขอเชิญสถานพยาบาลเอกชน ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เช่นร้านยา เทคนิคการแพทย์  คลีนิคพยาบาล คลีนิคกายภาพบำบัด คลีนิคเวชกรรม คลีนิคทันทกรรม คลีนิคแพทย์แผนไทย สามารถขึ้นทะเบียนได้ หรือสอบถามเพิ่มเติม สปสช.เขต 6 ระยอง โทร 062- 596 2319,  092-246 5744

ข่าวใหม่ล่าสุด
- Advertisment -spot_img

ข่าวอื่นน่าสนใจ