อาชีวะไทย ร่วมประชุม World Young Scientist (Wenzhou) Summit 2019 สาธารณรัฐประชาชนจีน

0
475

การประชุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับโลกปี 2562 (เมืองเวินโจว) (The 2019 World Young Scientist (Wenzhou) Summit) จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนและรัฐบาลประชาชนของมณฑลเจ้อเจียง และ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจ้อเจียงและรัฐบาลเทศบาลเมืองเวินโจว ในช่วงวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2562  ณ เมืองเวินโจว

สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ในสังกัด  เข้าร่วมประชุม World Young Scientist (Wenzhou) Summit 2019 ณ เมืองเวินโจว ได้แก่ นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี นายดํารง สุดวิสัย ผอ.วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล  นายณัชธร ทอนดอนเปรียง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร นายสิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นางสาวมุกกรินทร์ สุมาริธรรม รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี และนายปริญญา อ่อนสุทธิ หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

การประชุมสุดยอดครั้งนี้เป็นการอุทิศให้กับการเรียกร้องให้ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ให้ตระหนักถึง “การสร้างชุมชนที่มีโชคชะตาร่วมกัน” และ “ดึงดูดความสามารถทั่วโลกเพื่อทำงานในประเทศจีน” ตามแนวคิดว่า “วิสัยทัศน์ระดับโลก/หัวข้อระดับประเทศและเสียงสะท้อนของประชาชนจีน” การประชุมสุดยอดพยายามสร้างเวทีสำหรับนักวิทยาศาสตร์หนุ่มสาวชาวจีนและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก ตัวแทนเยาวชนกว่า 800 คน ตัวแทนนักวิทยาศาสตร์และผู้แทนองค์กรจากกว่า 100 ประเทศและภูมิภาคจะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผอ. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี หัวหน้าคณะ ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ได้เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นในเรื่อง “หนึ่งแนวคิด สองเนื้อเรื่องหลัก สามจุดร่วมกันของวงกลม 3 ห่วง สี่ภาคส่วนและห้าขอบข่าย” โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในเชิงลึกจากองค์กรต่าง ๆ รวมถึงสมาคมเทคโนโลยีชั้นนำของจีนและต่างประเทศหลายแห่ง   มหาวิทยาลัยอันดับต้น ๆ ของโลก บริษัทเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้านวิชาการวารสารและสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับจังหวัดรวมทั้งเทศบาลที่เกี่ยวข้องสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี องค์กรที่สนับสนุนการประชุมสุดยอด ได้แก่ ศูนย์นวัตกรรมนอร์ดิก, มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้อเจียง, มหาวิทยาลัยครูเจ้อเจียง, มหาวิทยาลัยเวสต์เลคและกลุ่มอาลีบาบา

นายทวีศักดิ์ กล่าวต่อว่า การประชุมสุดยอดครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญของข้อตกลงโดยรวมสำหรับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ระหว่างสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนและรัฐบาลประชาชนของมณฑลเจ้อเจียง  การประชุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน CAST (China Association for Science and Technology) ในปี 2562 การประชุมสุดยอดคาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่การแลกเปลี่ยนผู้มีความสามารถพิเศษ ส่งเสริมการบูรณาการของมณฑลเจ้อเจียงเข้าสู่ระบบนวัตกรรมทางเทคโนโลยีระดับโลกเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการพัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพสูงในมณฑลเจ้อเจียงรวมถึงพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี และการประชุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับโลก จะจัดขึ้นทุกปีอย่างถาวรในมณฑลเจ้อเจียง

ในเวทีการประชุม  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้นําเสนอการจัดอาชีวศึกษาไทย-จีน และได้ศึกษาดูงานที่บริษัท Yalong Intelligent Equipment Group Co.,LTD ซึ่งทําธุรกิจและจัดจําหน่ายชุดฝึกระบบเครือข่ายในงานอุตสาหกรรมด้วย.