วัลลพ รองเลขา สพฐ. ควง รองชัยพจน์ แถลงข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ที่ปากน้ำ

0
254

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ แสดงศักยภาพที่เป็นเลิศทั้งด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  ในส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ และศูนย์จัดการแข่งขันตามโรงเรียน

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  เวลา 10.15 น. ที่ห้องประชุมทองนิรมล โรงเรียนสมุทรปราการ นายวัลลพ  สงวนนาม รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการแถลงข่าวการจัด “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ”    โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสาธิต วัดอ่อน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ อาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ ดร.ชูชาติ  แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นายทศพร ถือพุดซา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 นายสิทธิชัย เวศสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 นางชนัญภรณ์ จันทะวัน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ  นายประกิต วงศ์ประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และสื่อมวลชน ร่วมการแถลงข่าว

ดร.วัลลพ  สงวนนาม  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่า  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  โดยมีพระยาพระสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) เสนาบดีกระทรวงธรรมการ เป็นผู้ริเริ่มในขณะนั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน โดยการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำ ชักจูง ให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้นเอาใจใส่ฝึกหัดงานศิลปหัตถกรรมให้เกิดความชำนาญ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในการเลี้ยงชีพ  งานได้จัดติดต่อกันมาโดยจัดบ้าง เว้นบ้างในบางปีที่สถานการณ์ไม่เอื้ออำนวย ซึ่งนับถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา 107 ปีแล้ว และครั้งนี้เป็นปีที่ 69 สำหรับปีการศึกษา 2562 คือครั้งนี้ได้กำหนดจัดเป็น 4 ภูมิภาคเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยในส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออก กำหนดจัดระหว่างวันที่ 7- 9 ธันวาคม 2562 โดยใช้สถานที่จัดงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีสมุทรปราการ และศูนย์จัดการแข่งขันย่อยตามโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 

นายชัยพจน์  จรูญพงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า  จากการที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ   ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ และศูนย์จัดการแข่งขันตามโรงเรียนต่าง ๆ   จึงตระหนักดีว่า งานครั้งนี้สำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม และได้ให้การสนับสนุนการจัดงานอย่างเต็มที่ และเชื่อมั่นว่า จังหวัดสมุทรปราการพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพที่ดีในการจัดงานครั้งนี้ และพร้อมที่จะส่งเสริม สนับสนุน ให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติต่อไป 

พรฤดี  มารศรี ภาพ/ข่าว