สสส. ร่วม สอจร. จับมือสื่อ จัดเวทีเสวนา ป้องกันอุบัติเหตุจราจร ระดับจังหวัด

0
780


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุภาพ(สสส.) ร่วมกับ (สอจร.) จัดเวทีเสวนา แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.)

       ที่ห้องประชุม โรงแรมเดอะ คัลเลอร์ ลิฟวิ่ง ถนนเทพารักษ์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ (สสส.)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุภาพ ร่วมกับ (สอจร.) สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร จัดเวทีเสวนา แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) โดยมีประเด็นในการสนทนา เรื่องสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน วางแนวทางการดำเนินงานร่วมกันเพื่อนำไปสู่จังหวัดปลอดภัยจากอุบัติภัยทางถนน โดยมี ผศ.ดร.ดนุลดา จามจุรี หัวหน้า สอจร.ภาคตะวันออก น.ส.ขวัญรักษ์ เม้งตระกูล ผู้จัดการด้านการสื่อสาร สอจร.เป็นวิทยากรในการบรรยาย

         ทาง สอจร.ได้เล็งเห็นว่า ถ้าภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนได้มีโอกาสเชื่อมประสานการทำงานร่วมกัน น่าจะเกิดพลังในการขับเคลื่อนได้ยิ่งขึ้น จึงได้จัดเวทีเสวนาภาคีเครือข่ายในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลสู่สาธารณะ เพื่อกระตุ้นให้เกิดขบวนการทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และสนับสนุนงานวิชาการและการจัดการข้อมูลให้กับภาคีเครือข่ายให้สามารถแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างต่อเนื่อง โดยมี นายศุภชัย แสนยุติธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาเทาสาธารฯภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย ผู้แทนจากชมรมเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอพระประแดง และคณะสื่อมวลชน ในเขตพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมเสวนา