ขนส่งสมุทรปราการเชิญชวนประชาชนนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเบื้องต้นฟรี กับ กิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562”

0
587

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดดำเนินกิจกรรม

“ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562” เพื่อบริการประชาชนที่จะนำรถออกเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยการตรวจสภาพความพร้อมเบื้องต้นของตัวรถ ฟรี

นายชาตรี โรจนรัตน์ นักวิชาการ ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ก่อนออกเดินทางไกล จึงได้จัดดำเนินกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562” ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อปลูกจิตสำนึกการขับขี่ และกระตุ้นเตือนให้ผู้ขับขี่ใส่ใจในการดูแล บำรุงรักษาสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งเน้นให้ผู้ขับขี่รถประเภทต่าง ๆ ได้แก่ รถเก๋ง รถปิคอัพ รถตู้ และรถจักรยานยนต์ ให้มีจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่ เพื่อความปลอดภัยทั้งกับตนเองและผู้อื่นที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน ซึ่งถือเป็นการร่วมด้วยช่วยกันลดอุบัติเหตุทางถนนได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 นี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ด้วยการตรวจเช็คสภาพรถเบื้องต้นฟรีจำนวน ๒๐รายการ ณ บริษัทผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ / รถจักรยานยนต์ , ศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถ , บริษัทประกันภัย , สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) และสถานติดตั้งระบบแก๊สในรถยนต์ ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 17 เมษายน 2562 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใด ๆ

นายชาตรี ยังกล่าวต่อไปว่า ในส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดให้มีบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เบื้องต้นให้แก่ประชาชนที่นำรถมาดำเนินการทางทะเบียน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ สาขาอำเภอพระประแดง ในวันและเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2562 เช่นกัน

ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” มาอย่างต่อเนื่องทุกปี ด้วยความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนผู้สนใจนำรถไปรับบริการตรวจเช็คสภาพรถฟรี ณ หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น โดยสังเกตจากป้ายเข้าร่วมกิจกรรม “กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับภาคีเครือข่าย ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย”