จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถ (หลังเก่า) วัดพิชัยสงคราม

0
546

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2562 เวลา 16.00 น. นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทำน้ำอภิเษก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และพสกนิกร ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกเพื่อใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อประธานมาถึงบริเวณพิธี ได้เปิดกรวย ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ต่อจากนั้นประธานจุดธูปเทียนหน้าเครื่องสังเวยบูชาพระฤกษ์ พราหมณ์อ่านโองการบูชาและประกอบพิธีบูชาพระฤกษ์


ต่อมาประธานเดินเข้ามายังพระอุโบสถ โดยภายในมี พระเทพสมุทรมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระพิธี 30 รูป เข้ามานั่งประจำจุดในโบสถ์ ประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ ประธานสงฆ์ เจิมเทียนชัย เทียนมงคล และเทียนพุทธาภิเษก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ถวายเทียนชนวนแด่พระเทพสมุทรมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ จุดเทียนชัย และเทียนพุทธาภิเษก โดยมีพระสงฆ์ 30 รูปเจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัยไปพร้อมกัน
หลังจากเสร็จพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์แล้ว ในช่วงที่สอง เป็นการสวดภาณวาร โดยเจ้าหน้าที่อัญเชิญพัดยศ พระสงฆ์ดำรงสมณศักดิ์ 9 รูป ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ จุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปหน้าเตียงพระสวดภาณวาร โดยในพิธีพระสงฆ์เถราจารย์ และพระสงฆ์สวดภาณวาร ได้ผลัดเปลี่ยนกันนั่งเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิต และสวดภาณวารต่อไป พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กราบพระรัตนตรัย และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นอันเสร็จพิธี
ส่วนในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. จังหวัดสมุทรปราการ จะประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถ (หลังเก่า) วัดพิชัยสงคราม อำเภอเมืองสมุทรปราการ