หน่วย 50 (5) ฉะเชิงเทรา ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ ร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดฉะเชิงเทรา

0
843

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 หน่วย 50(5) จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประเด็นผู้พิการ  ร่วมทำกิจกรรมวันคนพิการสากล จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โรงแรม ที วินเทจ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

ภายในงานได้มีกิจกรรมบนเวที่ มีการเสวนาได้รับเกียรติจาก นายวิศิษฎ์. ยี่สุ่นทอง ผช.ผอ.สปสช.เขต 6 ระยอง ได้ให้ความรู้เรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพ และการส่งเสริมป้องกันโรค การมีส่วนร่วม กองทุนฟื้นฟู รวมถึงนโยบาย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  ซึ่งทำให้ผู้พิการทุกประเภทที่เข้าร่วมรับฟังในเวที สามารถเข้าถึงสิทธิผู้พิการได้มากขึ้น

 

ทั้งนี้ผู้พิการสามารถติดต่อผ่านช่องทางหน่วย 50(5)และศูนย์ประสานฯ ประเด็นคนพิการที่มีอยู่ ทุกอำเภอ นอกจากนี้มีการเล่นเกมส์ตอบคำถามเรื่องสิทธิระบบหลักประกัน และตลอดถึงการตรวจสอบสิทธิ  ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมวันคนพิการสากลจำนวนมาก