อาชีวะไทย-จีน​ จับมือจัดการเรียนการสอนพัฒนา เต็มรูปแบบ

0
803

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี​ (Minburi​ Technical​ College)​ (MTC)​ กับวิทยาลัยการพลังงานน้ำกุ้ยโจว​ (Guizhou ร่วมทำบันทึกข้อตกลงมุ่งพัฒนาการเรียน ร่วมทำวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน พรัอมเน้นภาษา และเทคโนโลยี

นายทวีศักดิ์​ คิ้วทอง​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี​ พร้อม​ด้วยนายมนตรี ประชารัตน์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง​ นางสุมิตรา ปพนธนัตถ์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง​ นางทัศนาภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ หัวหน้างานหลักสูตรฯ​ นายสรณะ กองกุลศิริ หัวหน้างานทะเบียน และรองศาสตราจารย์​ ดร.​ธีระพล​ เทพหัสดิน​ ณ​ อยุธยา​ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี​ เข้าร่วมประชุมการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมืออาชีวะไทย-จีน​ ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี​ (Minburi​ Technical​ College)​ (MTC)​กับวิทยาลัยการพลังงานน้ำกุ้ยโจว​ (Guizhou Vocational and Technical College of Water Resources and Hydropower)​ มณฑลกุ้ยโจว​ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 7-11 เมษายน 2562ที่ผ่านมา

นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคมินบุรีและคณะศึกษาดูงาน ทำขัอตกลงการเียนกับวิทยาลัยการพลังงานน้ำกุ้ยโจ ประเทศจีน

โดยการประชุมในครั้งนี้ ทางฝ่ายจีนมี​ Mr. Yang Zhihong Secretary of the Party Committee of Guizhou Vocational and Technical College of Water Resources and Hydropower​
Mr. Chen Hailiang President of Guizhou Vocational and Technical College of Water Resources and Hydropower พร้อมผู้บริหารระดับสูง​คณะครูอาจารย์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในที่ประชุมร่วม ได้หารือบรรลุข้อตกลงร่วมกันระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี(Minburi​ Technical​ College)​ (MTC)​ กับ Guizhou​Vocational and Technical College of Water Resources and Hydropower ที่จะร่วมมือกันพัฒนาการเรียนการสอน, การวิจัย, และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม​ โดยมีโปรแกรมและกิจกรรมที่จะทำร่วมกัน คือการ แลกเปลี่ยนครูและนักเรียน เรียนภาษาจีนระยะสั้นและยาร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง​ (ปวส.)​ การพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน
และมีการทำวิจัย, สัมมนา, การประชุม,การประชุมสัมมนา,และworkshop ในระดับนานาชาติร่วมกัน