สระแก้ว ! เสริมสร้างความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2563

0
1002

 

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.62 นายวรพันธุ์ สุวัณณัสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการประชาสัมพันสร้างการมส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นางพิศมัย​   เลิศอิทธิบาท ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสื่อมวลชนและเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้วเข้าร่วม

 

นางพิศมัย​  เลิศอิทธิบาท ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จัหวัดสระแก้วได้รับมอบหมายจากกรมประชาสัมพันธ์ ให้ดำเนินโครงการประชาสัมพันสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่นปิ พ.ศ. 2563 ที่จะเกิดขึ้น จึงได้จัดสัมมนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเลือกตั้งท้องถิ่นในวันพฤหัสบดีที่ 26ธันวาคม 2562 ณ ร้าน The Romantic(เดอะโรแมนติด) ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้ว 

 

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากสำนักงานการเลือกตั้ง จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการการมีส่วนร่วม เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจกับการเลือกตั้ง กฏหมายเลือกตั้ง และอื่นๆ เพื่อให้เครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์รับรู้และเข้าใจเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น เห็นความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการได้มาซึ่งผู้แทนท้องถิ่นที่ถูกต้อง ถูกวิธี สุจริต และมีความโปร่งใส ตามสโลแคน  “ทุกเสียงคือพลัง ร่วมลือกตั้งท้องถิ่นไทย ”