วันจันทร์, มีนาคม 4, 2024
หน้าแรกวาไรตี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสติดตามการดำเนินโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสายบุรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสติดตามการดำเนินโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสายบุรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

 

 

 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563  นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามการดำเนินโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสายบุรี” อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายอานนท์ ทองสว่าง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส บรรยายสรุปโครงการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมต้อนรับ

 

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาสประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวประมง อยู่ติดแม่น้ำบางนราติดชายทะเลอ่าวไทย เป็นจังหวัดชายแดน ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลด้านตะวันออกของแหลมมลายู สุดชายแดนไทย-มาเลเซีย เนื้อที่ทั้งหมด 4,475.43 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศของจังหวัดประมาณ 2 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมดเป็นป่าและภูเขา จดเทือกเขาสันกาลาคีรี ซึ่งเป็นแนวกั้นพรหมแดนไทย-มาเลเซีย ลักษณะของพื้นที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก พื้นที่ราบส่วนใหญ่ติดกับอ่าวไทยและบริเวณแม่น้ำ 4 สาย คือ แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำบางนรา แม่น้ำตากใบ และแม่น้ำโก-ลก มีพื้นที่พรุจำนวนประมาณ 361,860 ไร่ จังหวัดนราธิวาสประกอบด้วย 13 อำเภอ ซึ่งอำเภอศรีสาคร เป็นหนึ่งในอำเภอที่มีแม่น้ำสายบุรีไหลผ่าน ทำให้เกิดการกัดเซาะริมตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำจะเกิดการกัดเซาะมากกว่าส่วนอื่นๆเพราะมีชุมชนหนาแน่น ริมแม่น้ำไม่มีต้นไม้คอยยึดและป้องกันการกัดเซาะ โดยเฉพาะตำบลซากอและตำบลศรีสาคร ที่มีการกัดเซาะรุนแรง   เกินศักยภาพที่หน่วยงานท้องถิ่นในพื้นจะแก้ไขได้ ทางกรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส ได้เข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยการสำรวจออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณดังกล่าว คาดว่าจะได้งบประมาณและดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

นายอานนท์ ทองสว่าง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวประกอบด้วยพื้นที่ชุมชนตลาดซากอ หมู่ที่ 1 ตำบลซากอ ความยาว 350 เมตร ประชาชนได้รับประโยชน์จำนวน 1,400 ครัวเรือน ประชากร 6,007 คน และชุมชนคลอกาเวและชุมชนบาลาเซาะ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสาคร    ความยาว 570 เมตร ประชาชนได้รับประโยชน์จำนวน 427 ครัวเรือน ประชากร 1,281 คน ซึ่งโครงการของกรมฯ จะช่วยป้องกันปัญหาตลิ่งริมแม่น้ำพังในช่วงฤดูฝน แก้ไขปัญหาอุทกภัยและปัญหาภัยแล้ง ป้องกันความเสียหายในพื้นที่เกษตรกรรมและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งเป็นที่พักผ่อนของประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวอีกด้วย

 

ภาพ : ธนา ประภัสสร  ข่าว : พิมชนิกานต์ บูรณอาริย // สขร. สปข.6 

 

ข่าวใหม่ล่าสุด
- Advertisment -spot_img

ข่าวอื่นน่าสนใจ