สมุทรปราการเจ้าภาพ  มหกรรมการศึกษาเอกชน… ทางเลือกที่ดีกว่า

0
1211

งาน “มหกรรมวันการศึกษาเอกชน สู่ทางเลือกที่ดีกว่า รำลึกถึง “วันการศึกษาเอกชน” ปี 2563  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ  และสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ ประสานมือกันจัดงานยิ่งใหญ่พร้อมกัน 17 จังหวัดภาคกลาง 

นายชัชลินทร์  โยธาทิพย์ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า  การจัดมหกรรมการศึกษาเอกชน ภายใต้ชื่อ “มหกรรมวันการศึกษาเอกชน > ทางเลือกที่ดีกว่า<

จะจัดขึ้นทั้ง 4 ภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ ในส่วนของภาคกลางจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2563  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล และโรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจังหวัดสมุทรปราการ 

มีกิจกรรมนิทรรศการทางการศึกษาเอกชนทุกระดับ  เริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาล> ประถมศึกษา มัธยมศึกษา> อาชีวศึกษา> นานาชาติ> โรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน> และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ร่วมทั้งจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การแสดงบนเวทีกลาง กิจกรรมแข่งขันวิชาการและวิชาชีพ จัดสัมมนาทางวิชาการ การทดสอบความรู้และทักษะนักเรียน ขอเชิญประชาชาชน ผู้ปกครองเข้าร่วมชม ดูกิจกรรมความเป็นเลิศ ความก้าวหน้าทางการศึกษาได้ในเวลาสถานที่ดังกล่าว นายชัชลินทร์ กล่าว